arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Nationalekonom - arbeta med frågor kring finansiell stabilitet

 • Yrkesroll

  Nationalekonom

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 september

 • Sök jobbet senast

  22 september

Om jobbet

Finansiella stbilitetsrådet
Är du nationalekonom och vill arbeta med frågor kring finansiell stabilitet? Som vår nya medarbetare kan vi erbjuda dig en stimulerande arbetsmiljö där du tillsammans med andra kvalificerade ekonomer får arbeta med intressanta och mångfacetterade frågor kopplade till finansiell stabilitet.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag
Det finansiella stabilitetsrådet är ett forum där Finansdepartementet, Finansinspektionen, Riksgälden och Riksbanken träffas regelbundet för att diskutera frågor om finansiell stabilitet, behovet av åtgärder för att motverka uppbyggnaden av finansiella obalanser och, i händelse av en finansiell kris, behovet av åtgärder för att hantera en sådan situation. Stabilitetsrådet är ett makrotillsynsråd som ska verka för utvecklad kunskap om hot mot det finansiella systemets funktionsförmåga. Organisationsformen är en kommitté som består av stabilitetsrådet samt en beredningsgrupp och ett kansli. Beredningsgruppen består av två representanter på hög nivå per myndighet i rådet, och träffas månatligen. Kansliet är inrättat med syfte att administrera stabilitetsrådet och säkerställa att finansiella stabilitetsfrågor kommer högt upp på dagordningen även i normala tider då de flesta obalanser byggs upp och behovet av en förebyggande politik är som störst. Kansliet ska bidra till ett flexibelt, effektivt och sammanhållet arbete med frågor om finansiell stabilitet samt bredda och fördjupa den finansiella stabilitetsanalysen. I det dagliga arbetet samarbetar kansliet med tjänstemän på Finansdepartementet, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden, ofta i projekt som syftar till att stärka Sveriges beredskap för finansiella kriser.

Vi söker nu en medarbetare till stabilitetsrådets kansli.

Läs mer om finansiella stabilitetsrådet på www.sou.gov.se/finansiella-stabilitetsradet/

Din bakgrund

Vi söker dig som är nationalekonom och har goda kunskaper i makroekonomi, finans- och penningpolitik, finansiell stabilitetsanalys, finansiell ekonomi samt om banksektorn. Du ska ha några års relevant erfarenhet och gärna erfarenhet av projektledning. Erfarenhet från de i stabilitetsrådet deltagande myndigheterna och forskarutbildning är en merit.

Dina egenskaper

Du är analytisk med en god förmåga att omvandla akademisk forskning och policyanalyser till ett konkret diskussionsunderlag. Du har vidare goda språkkunskaper, framförallt i svenska och engelska, samt god stilistisk förmåga. Som person har du hög integritet kombinerad med god kommunikations- och samarbetsförmåga samt en vilja att arbeta tillsammans med kollegor i och utanför den egna organisationen. Du är strukturerad och kan snabbt sätta dig in i komplexa ekonomiska frågeställningar och sammanfatta, åskådliggöra och presentera dessa på ett pedagogiskt sätt. Från tid till annan bedrivs arbetet med hög intensitet och under tidspress vilket ställer krav på att kunna arbeta självständigt inom givna tidsramar.

Övrigt

Medarbetare i stabilitetsrådets kansli förordnas för ca ett år i taget, med mycket goda möjligheter till förlängning. Tidsbegränsad anställning på heltid. Tillträde hösten 2019.

Stabilitetsrådets kansli är placerat i Regeringskansliets lokaler på Karlavägen 100 i Stockholm.

En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om befattningen, kontakta kanslichefen Niclas Alsén, 08-405 27 04. Du är också välkommen att kontakta personalspecialist Johan Backlund på 08-405 54 36. Fackliga kontaktpersoner är Peter Österberg, Saco, Lotta Nordqvist, ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.  

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 22 september 2019.

Regeringen kan tillsätta kommittéer/statliga utredningar för att utreda en särskild fråga eller frågeområde. Kommittéernas uppdrag ges i form av ett kommittédirektiv och handlar ofta om att ta fram fakta, analysera dem och lägga fram förslag. Kommittéförordningen sätter ramarna för kommitténs arbete. En kommitté är en egen myndighet som är fristående från regeringen.