arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Mobiliseringshandläggare sökes till Marinbasstaben

 • Yrkesroll

  Officer

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 augusti

 • Sök jobbet senast

  24 september

Om jobbet

Marinbasen söker yrkesofficer, både dig som är anställd alternativt har haft en anställning i FM tidigare, och som har genomförd och godkänd officersexamen, som är intresserad av att ta sig an planeringsuppgifter av olika slag och inom olika områden.

Det övergripande syftet med denna annons är att finna en framtida medarbetare som kan lägga merparten av tillgänglig tid på att verka inom ramen för krigsplanläggning. Inledningsvis kommer befattningen att inriktas mot mobiliseringsplanering för förbandet och i nära samverkan med garnisonen i stort.

Om avdelningen

Avdelningen N5 består av en chef med ett antal handläggare med olika ansvarsområden. Handläggaren ansvarar för beredning av olika ärenden och är inom sitt ansvarsområde ofta direktföredragande för Marinbaschefen.

N5 tillhör Marinbasens stab som innefattar ett 60-tal medarbetare, fördelat på kvinnor, män, civilanställda och officerare, m a o ett kompetent gäng som gör sitt yttersta för att bidra till Marinbasens utveckling.

Marinbaschefen har flera olika roller; chef organisationsenhet, krigsförbandschef och garnisonschef, vilket sammantaget gör dina arbetsuppgifter både omväxlande, spännande och utmanande.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Arbeta som stabsofficer vilket inkluderar att självständigt eller i grupp bereda ärenden, utarbeta order samt presentera, implementera och följa upp resultatet i verksamheten
 • Leda samordningen av mobiliseringsförberedelser inom förbandet och stödja garnisonens planering
 • Ansvara för tillgodoseende av krigsförbandens förnödenhetsbehov genom krigsplacering, förrådsställning, lån, förhyrning, avtal, köp och ianspråkstagande enligt förfogande så att krigsförbandens anbefallda mobiliseringstid kan innehållas
 • Ansvarar för delgivning till krigsförbandschef om var krigsplacerade förnödenheter förrådshålls, dess status och plan för leverans
 • Ansvarar för utarbetande av understöd och hänvisning som underlag till krigsförbandets mobiliseringskort
 • Medverka och stödja i förbandets krigsplanläggning
 • Stödjer mobiliseringsövningar vid förbandet

Kvalifikationer

 • Genomförd och godkänd officersexamen (OF/SO)
 • Körkort klass B
 • God fysisk förmåga
 • God erfarenhet av användning av datorer och IT-system främst i Windows miljö
 • God förmåga att utrycka sig i tal och skrift på svenska
 • God förmåga att utrycka sig i tal och skrift på engelska
 • God samarbets- och ledarskapsförmåga, förmåga att kunna prioritera, ta egna initiativ samt vara flexibel och kommunikativ

Meriter

 • Tidigare erfarenheter av mobiliseringsplanering eller krigsplanläggning
 • Kunskap om, och erfarenhet av, stabstjänst på bataljon-/stridsgruppsnivå eller högre är meriterande

Personliga egenskaper

Noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

 • Heltidstjänstgöring
 • Placeringsort Karlskrona
 • Tillträde 1/11 eller enligt överenskommelse

Upplysningar om befattningen

Kommendörkapten Frank Johnsson, E-post: frank.johnsson@mil.se, tel: via FM telefonväxel 0455-85000 alt mobil: 076 626 02 83.

Information om rekryteringsprocessen

Frågor gällande anställningen kontakta HR-generalist Ewa Remskog, e-post: ewa.remskog@mil.se, tel via FM telefonväxel 0455-85000 alt mobil: 070 634 13 97.

Fackliga företrädare

OF MarinB/SSS: Urban Nyman 073- 089 01 96
Försvarsförbundet: Jan Wasberg mailadress:forsvarsforbundet-lf51@mil.se
SEKO: Jan-Anders Nilsson 073-422 23 40
SACO: Birgitta Strauss 070-812 00 30 

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2021-09-24. Din ansökan bör innehålla CV samt ett personligt brev  där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. 

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). 

Sökord

Planeringsofficer, stabsofficer, övningsplanering, insatsplanering, mobilisering.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Officer

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat