arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Minst en universitetslektor i pedagogik - inriktning arbete och arbetsliv

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 maj

 • Sök jobbet senast

  19 juli

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning inom psykologi, psykoterapi, handikappvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning och sociologi. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ibl

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som minst en

Universitetslektor i Pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv

med placering vid Institutionen för Beteendevetenskap och lärande

Tillsättningsprogram
Den aktuella anställningen är placerad vid Avdelningen för pedagogik och sociologi (APS). Inom avdelningen bedrivs undervisningsverksamhet från grundläggande till avancerad nivå i form av fristående kurser inom ämnena pedagogik och sociologi. Avdelningen är också delaktig i ett stort antal av universitetets utbildningsprogram såsom Kandidatprogrammet i Human Resources, Masterprogrammet i Human Resources, Psykologprogrammet och Lärarprogrammen.

Avdelningens forskning rör frågor om arbete och arbetsliv t ex lärande, kompetensutveckling och kompetensförsörjning i arbetslivet, samspel mellan högre utbildning och arbetsliv, anställningsbarhet, utanförskap på arbetsmarknaden, förändrings- och utvecklingsprocesser inom och mellan organisationer samt ledarskap/ledarutveckling. Denna forskning bedrivs till stor del i nära samverkan med HELIX Competence Centre vid Linköpings universitet, som är ett samarbete mellan Linköpings universitet, VINNOVA och ett stort antal partners från näringsliv och offentlig verksamhet.

Anställningen omfattar undervisning inom avdelningens fristående kurser i pedagogik och på kurser inom de utbildningsprogram som avdelningen är delaktig i. Undervisningen kännetecknas av ett stort utrymme för studentaktiva arbets- och examinationsformer. En viktig del av undervisningen består i att handleda studenter i samband med projekt- och uppsatsarbeten. Innehavaren förutsätts också bidra till utvecklingen av APSs forskningsområden.

Innehavaren av den aktuella anställningen ska ha vetenskaplig skicklighet inom området pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom området förändrings- och utvecklingsarbete och lärande i och mellan organisationer är särskilt meriterande. Innehavaren av den aktuella anställningen ska ha dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa i pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv. Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom området förändrings- och utvecklingsarbete och lärande i och mellan organisationer är särskilt meriterande. Dokumenterad skicklighet i att använda olika undervisnings- och examinationsformer inklusive handledning, pedagogiskt ledarskap samt pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande. Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska. Dokumenterad skicklighet i att undervisa på engelska är meriterande.

Behörighet och bedömningsgrunder
Läs den fullständiga annonsen på www.liu.se/jobba

Tillsättningsförfarande

Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från Filosofiska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde
Enligt överenskommelse

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den  27 juni. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Lika villkor

Flertalet av våra lektorer vid institutionen för beteendevetenskap och lärande är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Louise Svensson, Avdelningschef

013-28 20 96

louise.svensson@liu.se


Maria Gustavsson, Professor

013-28 25 58

maria.gustavsson@liu.se


Karin Saindon Jarheden, HR-partner

013-28 47 55

karin.saindon.jarheden@liu.se


Ellinor Sellgren, Sekreterare i anställningsnämnden

+46 13 282032

ellinor.sellgren@liu.se