arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Miljöspecialist Inriktning Miljöstyrning i byggprojekt

 • Yrkesroll

  Markingenjör

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 november

 • Sök jobbet senast

  24 november

Om jobbet

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar och utvecklar Sveriges kulturhistoriska bestånd och
andra byggnader som staten äger. Vår fastighetsportfölj inkluderar bland annat kungliga
slott, residens, parker, regeringskvarter, teatrar och museer, domstolar, bostäder,
försvarsanläggningar, ambassader och residens utomlands samt en sjundedel av landets
yta bestående av skog och mark.

Tradition i utveckling. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter däribland slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta och utveckla detta på ett långsiktigt hållbart sätt.

SFV:s hållbarhetsarbete ska bidra till att uppfylla de av myndigheten prioriterade globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, klimatavtalet och nationella mål inom SFV:s verksamhetsområde, såsom de nationella målen för arkitektur-, form- och designpolitiken, miljökvalitet, kulturmiljö och skogspolitiska målen för produktion och miljö. Genom att stärka SFV:s miljö- och hållbarhetsorganisation ökar vi kapaciteten i vårt arbete med hållbar förvaltning och hållbart byggande.

Vi erbjuder unika miljöer, kompetenta kollegor, ett utmanande arbete och kontinuerlig kompetensutveckling.

Din Roll

Som miljöspecialist på Statens fastighetsverk ingår du i Teknikenheten på Projekt- och specialistavdelningen. Enheten har ett ansvar för SFV:s övergripande miljö- och teknikarbete. Avdelningen har ett övergripande ansvar för att utveckla SFV:s fastighetsförvaltningsuppdrag och roll som kompetent byggherre samt att myndigheten bidrar till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning.

Rollen som miljöspecialist spänner över både det operativa och det strategiska arbetet, vilket innebär att agera sakkunnig inom ett brett spektrum av miljöfrågor mot projektledare och förvaltningen. Samtidigt driver du och utvecklar dina fokusämnen inom myndigheten samt integrerar dem i processer, styrande dokument och verksamhetsplanering. Du arbetar i styrande, rådgivande och samordnande roll. Du har kontakt med externt engagerade miljösamordnare, men är ej miljösamordnande i specifika projekt.
 • Ansvara för att driva utvecklingsprojekt, ta fram strategier och beslutsunderlag samt vara myndighetens expert inom miljöstyrning i byggprojekt
 • Agera sakkunnig inom miljöfrågor
 • Ansvara för uppföljning och analys av sakområdet
 • Svara på remisser
 • Genomföra utbildningar
 • Avvägningar av miljökrav mot bevarande av kulturvärden
 • Bevakning och implementering av miljölagstiftning
 • Övergripande administrera och stödja verksamheten i användningen av system och databaser som t.ex. Byggvarubedömningen
Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga miljö- och energispecialister samt SFV:s hållbarhetschef. Din uppgift är att vidareutveckla och stärka vårt miljöarbete i såväl kulturhistoriskt skyddade fastigheter som nya och ombyggda hus, jordbruksverksamhet och skogsverksamhet.

Våra fastigheter finns över hela landet, vilket kan innebära en del resor.

Din profil

 • Akademisk examen som civilingenjör, kemist eller annan relevant utbildning
 • Flerårig erfarenhet som miljösamordnare/miljöledare i ombyggnationsprojekt
 • Erfarenhet av miljöcertifiering enligt miljöbyggnad
 • Rådgivningsvana avseende kemikalier, byggvaror och materialval
 • God kunskap om bygg- och fastighetsbranschens miljöaspekteter
 • Kunskap inom förorenade byggnader, innemiljöärenden samt miljöinventeringar
 • Du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i såväl tal som skrift
 Meriterande är fördjupad kunskap inom:
 • Klimatpåverkan, avfall, cirkulära materialflöden och transporter i byggprojekt
 • Byggvarubedömningen
 • Fuktproblematik i äldre byggnader
 • Traditionella material och metoder
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Miljöspecialisterna samarbetar och delar på många arbetsuppgifter och du ingår i miljöteamet. Vi letar efter någon som på ett målinriktat sätt kan hitta kreativa lösningar på våra utmaningar. Du kommer också behöva kunna uttrycka dig på ett övertygande sätt.

Utöver detta delar du de värderingar som är gemensamma inom staten - demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde samt effektivitet och service.

Sista ansökningsdag är 24 november 2019 och vi ser fram emot din ansökan.
Välkommen till oss!

Mer information


Statens Fastighetsverk samarbetar med Upgraded People AB. För frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Carl Isaksson på carl.i@upgraded.se alternativt 072-2198700.

Tjänsten är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att ske före anställning.

SFV tillämpar normalt 6 månaders provanställning.

Fackliga representanter för SACO, SEKO och OFR nås via vår växel, tel. 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se