arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Miljöspecialist inom vatten till Ostlänken

 • Yrkesroll

  Miljöingenjör

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 oktober

 • Sök jobbet senast

  20 november

Om jobbet

Vill du arbeta som Miljöspecialist i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdet Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. 

Vill du vara med att utveckla framtidens hållbara samhälle och infrastruktur? Då är Trafikverket en plats för dig! Nu söker vi erfaren miljöspecialist med inriktning vatten, d.v.s. vattenverksamhet, dagvatten, recipientfrågor m.m. till ett av de stora projekten i Öst/Stockholm; Ostlänken.

Miljöspecialist inom vatten till Ostlänken


Som miljöspecialist inriktning vatten, kommer du framförallt att arbeta med de vattenverksamheter som behövs för de anläggningar vi planerar för. Det innebär ett nära samarbete med projekterande konsulter för att få fram bra utredningsunderlag, miljökonsekvensbeskrivningar, tekniska beskrivningar m.m. som behövs för anmälningar eller ansökan om tillstånd till vattenverksamhet. Du kommer också att arbeta med miljöfrågor inom exempelvis mark, vatten, luft, buller, klimat och natur. Som miljöspecialist vatten förväntas du även kunna driva och stötta dina kollegor i frågor kring miljökvalitetsnormer för vatten, dagvatten- och recipientfrågor.

Du kommer att ingå som en del i en projektorganisation, där du tillsammans med projektledningen ansvarar för att samordna och driva miljöarbetet gentemot våra konsulter och entreprenörer. Uppgifterna spänner över projektets samtliga skeden, d.v.s. från planering via projektering till byggande. I rollen arbetar du brett med att samordna och säkra att projektets samtliga aktuella miljöaspekter omhändertas och samordnas i nära samarbete med övriga projektmedlemmar och teknikdiscipliner. I planerings- och projekteringsskedet kan dina arbetsuppgifter bland annat vara att säkerställa framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningar till järnvägsplaner samt övriga handlingar till tillståndsansökningar för vattenverksamhet, men också miljökrav för kommande upphandlingar. I byggskedet består dina arbetsuppgifter i att säkra att lagkrav, kontraktskrav med mera efterlevs så att vi kan överlämna en miljösäkrad färdig anläggning.

Du ingår även i ett nätverk av miljöspecialister inom Stora projekt, avdelning Teknik, Miljö och Fastighet. Detta ger dig stora möjligheter till samarbete med och stöd från andra miljöspecialister samt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom den egna organisationen - vilket vi ser som en stor styrka. Det finns även möjlighet att driva eller delta i vårt forsknings- och utvecklingsarbete eller i utvecklingen av vårt arbetssätt.

Vi söker dig som


har en högskole- eller universitetsexamen inom limnologi/miljökemi/miljövetenskap/miljöjuridik eller annan utbildning tillsammans med erfarenhet och kompetens som vi värderar likvärdigt

har flerårig yrkeserfarenhet inom miljöområdet


har flerårig erfarenhet av att arbeta med anmälningsärenden, ta fram ansökningshandlingar för tillstånd till vattenverksamhet och/eller driva tillståndsprocesser för vattenverksamhet.

har god kännedom om och erfarenhet av tolkning av miljölagar inom vattenområdet.

Det är meriterande om du


har kunskap och erfarenhet av att arbeta med vattenkvalitetsfrågor, till exempel med vattenrening i byggskeden och dagvattenhantering

har kunskap och erfarenhet av att arbeta med vattenförvaltning, bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten

har kunskap och erfarenhet om ekologiska värden i vattendrag, vandringshinder eller restaurering av vattendrag

har erfarenhet av tillsyn av vattenverksamhet alternativt att rapportera till tillsynsmyndighet i byggskede

har erfarenhet av att arbeta konsultativt i olika skeden av plan- och byggprocessen samt med planerings- och samordningsfrågor

har varit beställarens representant gentemot entreprenörer

Eftersom tjänsten innehåller kontakter med både olika myndigheter, allmänheten och olika internationella kontakter, förväntas att du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. För att bli framgångsrik i rollen är du van att arbeta självständigt och agerar med lyhördhet och flexibilitet. Vi ser gärna att du eftersträvar ett välfungerande samarbete i alla sammanhang, och med hjälp av din goda kommunikationsförmåga kan du engagera din omgivning och förmedla ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt.