arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Miljöskyddshandläggare

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 januari

 • Sök jobbet senast

  14 februari

Om jobbet

Länsstyrelsen i Kronobergs län är en av 340 statliga myndigheter. Vi är direkt underställda regeringen och arbetar med många olika uppgifter inom natur och miljö, landsbygd och samhällsutveckling. Vi samverkar med statliga myndigheter, region, kommuner, näringsliv och organisationer i länet och verkar för att nationella mål får genomslag regionalt. Vi arbetar med hållbar utveckling i ett Kronoberg för alla. Länsstyrelsen leds av landshövdingen som är myndighetschef. Vi är ca 200 medarbetare inom olika verksamhetsområden, där vi på olika sätt är samhällsbyggare, kunskapsförmedlare och rättsgaranter. För oss är det viktigt att statens värdegrund och vår vision om att vara ett föredöme är levande och tar oss framåt i vårt sätt att tänka och agera. Vägen till visionen går genom våra fyra strategier; Bygga en modern mänsklig myndighet. Med fokus på dem vi är till för. Genom ett tvärsektoriellt arbetssätt. Tillsammans med andra.

Hos oss är det viktigt att alla känner sig välkomna och värdefulla. Förutom viktiga arbetsuppgifter ser vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid som en självklarhet. Vi gillar olika, välkomnar mångfald och ser kunskaper i minoritetsspråk som värdefullt.

Om avdelningen

Miljöavdelningen ska verka för en ekologiskt hållbar utveckling genom att skydda människors hälsa och miljön samt värna, vårda och visa naturen. Miljöavdelningen svarar för den statliga förvaltningen inom miljöområdet i länet. Uppgifterna genomförs så att nationella mål får genomslag samtidigt som hänsyn tas till våra regionala förhållanden och förutsättningar.
Länsstyrelsens miljöskyddsenhet ingår i miljöavdelningen och består av 12 personer som ansvarar för tillsyn av miljöfarliga verksamheter samt för tillsyn och sanering av förorenade områden. Enheten ansvarar även för att vägleda kommunerna inom dessa områden, och följa upp kommunernas arbete inom miljötillsyn.

ARBETSUPPGIFTER

Tjänsten är inriktad på tillsyn av tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter samt eventuellt viss tillsyn av förorenade områden. I tillsynen ingår att granska rapporter, genomföra tillsynsbesök, skriva tillsynsrapporter och beslut. Beroende på sökandens tidigare erfarenheter kan även yttranden till miljöprövningsdelegationen och domstol ingå som arbetsuppgift, samt samråd i prövningsärenden.

I tjänsten ingår också tillsynsvägledning gentemot kommunerna i länet. Vägledningen omfattar kontakt med kommunala inspektörer, handläggarträffar och samarbete med andra län. Som stöd i arbetet finns jurister, erfarna kollegor och ett strukturerat, målinriktat arbetssätt. Planering och arbete sker genom samarbete och dialog i arbetsgruppen.

KVALIFIKATIONER

Vi välkomnar dig som uppfyller kvalifikationerna:

• Minst 3-årig akademisk Naturvetenskaplig/-teknisk utbildning eller annan likvärdig utbildning på högskola eller universitet
 • Utbildning i miljörätt eller erfarenhet av miljöbalkens tillämpning.
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift
 • B-körkort

Meriterande

 • Erfarenhet av myndighetsutövning inom miljöfarliga verksamheter
 • Erfarenhet av tillsyn på tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter
 • Erfarenhet av tillsyn på industriutsläppsverksamheter (IED)
 • Erfarenhet av tillsyn över förorenade områden
 • Praktisk erfarenhet av prövningsprocessen
Du är trygg i din yrkesroll och har en förmåga att planera och driva arbetet under eget ansvar fram till avslut inom utsatt tid. Du är noggrann och har en förmåga att skapa förtroendefulla relationer med andra. Du strävar efter att bli bättre och bättre i din yrkesroll, och är nytänkande. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT

Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras. I dessa fall ska säkerhetsprövningen vara godkänd innan tillsättning.
Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Vi undanber oss vänligt alla erbjudande om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-02-15 Snarast enligt överenskommelse. , upphör: 2022-03-01 Visstidsanställning.