Miljöbalksutredare

 • Ort

  Göteborg

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 februari

 • Sök jobbet senast

  25 februari

Om jobbet

Havs- och vattenmyndigheten är en miljömyndighet med säte i Göteborg. Bland våra 280 medarbetare finns både generalister och specialister inom en rad olika fackområden. Vi tar ansvar för att hav och sötvatten nyttjas men inte överutnyttjas. Vi utgår från ekosystemens och människans behov nu och i framtiden. Detta gör vi genom att samla kunskap, planera och fatta beslut om insatser för en bättre miljö. För att nå framgång samverkar och förankrar vi vårt arbete med alla berörda, nationellt såväl som internationellt.

Myndigheten ska arbeta för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.

Vi vill ha en arbetsplats där alla trivs och kommer till sin rätt. Det betyder att vi välkomnar olika erfarenheter, bakgrunder och personligheter som kan föra oss och vår verksamhet framåt.

Havs- och vattenförvaltningsavdelningen ansvarar för samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten och EU:s havsmiljödirektiv samt för utveckling och införande av en svensk havsplanering och andra maritima frågor. Vi arbetar också med att skydda och restaurera hotade arter och livsmiljöer genom reglering, vägledning, miljöbalksprövning och bidragsgivning.

Miljöbalksutredare, vikariat
Vill du driva våra miljöbalksprövningsprocesser inom vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet?

Arbetsuppgifter
I din roll som utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn driver du miljöbalksprövningsprocesser inom myndighetens ansvarsområde vilket innebär att delta i prövningsprocessen i prioriterade ärenden, från samråd till tillståndsprövning i mark- och miljödomstol och eventuell överprövande instans.

Detta innefattar ansvar för utredningar, ställningstaganden, yttranden och medverkan i domstolsförhandlingar.

Här är ytterligare några exempel på vad du gör:

- arbetar med tillsynsvägledning inom området dumpning/vattenverksamhet
- samverkar med andra myndigheter och branschkontakter
- tar fram vägledningar, planerar för att delta i och genomföra seminarier och utbildningsinsatser i vägledande syfte
- med fokus på tillsynsvägledningsfrågor, analyserar, granskar och kvalitetssäkrar beslutsunderlag som tas fram av myndigheten
- bedömer effekter av, såväl utförda som föreslagna insatser eller åtgärder i tillsynsverksamheter
- ger stöd till myndighetens arbete med övrig vägledning inom havs- och vattenförvaltning
- arbetar med övriga på enheten förekommande arbetsuppgifter.

Resor ingår i tjänsten.

Kvalifikationer

Du som söker denna tjänst ska ha minst kandidatexamen inom natur- och/eller miljövetenskap eller teknisk inriktning.

Din arbetslivserfarenhet är minst treårig och ska omfatta arbete med bedömningar av miljöfarliga verksamheters och vattenverksamheters effekter på akvatiska ekosystem.

Övriga krav vi ställer för tjänsten är:


- god kunskap om miljöbalken och förvaltningslagstiftning
- erfarenhet av att självständigt arbeta med analys och granskning
- mycket goda kunskaper i svenska och motsvarande goda i engelska i såväl tal som skrift.

För tjänsten är det särskilt meriterande om du även har

- marinbiologisk-, hydrologisk- eller ekotoxikologisk kompetens
- erfarenhet av arbete med prövning och tillsyn av miljöfarlig- eller vattenverksamhet
- utredningsarbete på central-, regional eller lokal myndighetsnivå
- erfarenhet av framtagande av miljökonsekvensbeskrivningar och underlag till miljökonsekvensbeskrivningar
- god kunskap om samhällets miljöarbete och tillståndsprocessen samt rättspraxis avseende miljöbalken.

Vi söker dig som är stabil till din läggning. Du kan även vara flexibel när situationen så kräver. Vidare har du en god problemlösande analytisk förmåga samt en språklig analytisk förmåga. För att lyckas i den här rollen är det även en förutsättning att du har god kommunikativ förmåga, specifikt muntlig sådan.

Villkor

Anställningen är placerad i Göteborg. Anställningen är ett vikariat som utredare med start enligt överenskommelse och till och med 1 september 2019 med eventuell möjlighet till förlängning. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Vi kan erbjuda ett spännande arbete i moderna lokaler i Gullbergsvass, några minuters promenad från Centralstationen i Göteborg.

Ansökan ska göras via vår hemsida havochvatten.se/Jobba hos oss eller direkt via Varbi.com.

 

 

 

Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning ska ge vägledning för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område om vattenverksamhet, enskilda avlopp, fiske- och vattenbruk, dumpning, vattenskyddsområden, miljökvalitetsnormer samt skydd av grundvatten. Vägledning ges bland annat genom myndighetens medverkan i prioriterade prövningar enligt miljöbalken som framförallt rör vattenverksamhet och miljöfarliga verksamheter med påverkan på vattenmiljön.

För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Kontaktpersoner

Ann Lundström

010-698 6830