arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Migrationshandläggare till mottagningsenheten i Västerås

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 november

 • Sök jobbet senast

  17 november

Om jobbet

Vi söker migrationshandläggare till mottagningsenheten i Västerås.

Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som migrationshandläggare arbetar du med att handlägga, utreda, besluta och ta fram förslag till beslut i olika typer av ärenden. Besluten har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Därutöver arbetar du med administration där du hanterar akter och handlingar som har kommit in eller upprättats i ett ärende.

I din roll möter du och har samtal med personer som har ett ärenden hos Migrationsverket och andra intressenter. Samtalen kan handla om att underrätta om beslut eller informera om Migrationsverkets processer samt vägleda och ge service.  Du identifierar och hanterar eventuella särskilda behov hos personer och i förekommande fall håller du samtal med vuxna och barn i utsatta situationer. På vår enhet arbetar du med handläggning av återvändandeärenden, vilket innebär att du säkerställer att individer med avslagsbeslut lämnar landet. Du samverkar även med externa parter.

Personliga kompetenser

Du arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp. Har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheterna i förändringar.

Krav

• Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan akademisk utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet.
 • Kunskap inom förvaltningsrättsliga ärenden.
 • God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Goda kunskaper i Officepaketet.

Meriter

• Erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden.
 • Erfarenhet av professionellt bemötande, gärna från socialt arbete eller genom myndighetsutövning.
 • Utredningsvana.
 • Erfarenhet av arbete med krav på god service, särskilt arbeten där du under press behövt vinna förtroende, prioritera och lösa problem samt hantera intressekonflikter, kritik och negativa besked för klienten.

Upplysningar

Anställningsform: Tillsvidareanställning samt vikariat from 20200101-20200831
Arbetstider: kontorsarbetstid
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Västerås
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Vill du veta mer

Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.

Ansökan

Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 17 november 2019. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan eftersom ansökningar med uteblivna eller ofullständiga svar inte beaktas i lika stor utsträckning som ansökningar med utförliga svar, likväl som ansökningar med ofullständigt CV. Som en del i rekryteringsprocessen kan vi även komma att använda arbetspsykologiska tester och/eller arbetsprover. 

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet. I vårt arbete vägleds vi av våra värdeord mod, empati och tydlighet.