arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Limnolog/akvatisk ekolog för arbete med naturvård, fisk och inlandsvatten

 • Yrkesroll

  Ekolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 januari

 • Sök jobbet senast

  20 februari

Om jobbet

SLU Artdatabanken
SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. Läs mer på www.slu.se/artdatabanken

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:

Du kommer att arbeta med naturvårdsfrågor som rör fisk och inlandsvatten, till exempel att medverka vid statusbedömningar i den svenska rödlistan för hotade arter samt att göra statusbedömningar, analyser och prognoser för fiskarter och Sveriges limniska naturtyper på nationell nivå och enligt EU:s art- och habitatdirektiv.

I arbetsuppgifterna ingår även att utreda behov och effekter av åtgärder, arbete med riskbedömning av främmande arter samt utveckling av metoder för övervakning och uppföljning av limniska arter och naturtyper. Du kommer även medverka till kunskapsöverföring mellan olika aktörer i naturvårdssverige.
Det är ett omväxlande arbete där du har en central roll när det gäller kunskapsfrågor och analyser när det gäller limniska naturtyper och fisk. Du kommer ingå i den akvatiska enheten där arbetet omfattar både samordnande funktioner och mer specifika uppdrag och projekt, t ex analyser och sammanställningar som ofta genomförs tillsammans med andra naturtypsgrupper och arter.

Kvalifikationer:

Du har högskoleexamen i ekologi/biologi med fördjupning i limnologi eller akvatisk ekologi och dokumenterat god kunskap om limniska naturtyper och arter. En god kännedom om svenska akvatiska naturförhållanden, t ex ekologi, artkännedom, miljötillstånd och hotbild, är en förutsättning för tjänsten. Du har god kunskap om akvatisk miljöövervakning och inventeringsmetodik av inlandsvatten och fisk, samt väl dokumenterad statistisk och analytisk kompetens, kunskap om GIS, samt förmåga att tolka och analysera data från många olika källor.

Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga och har lätt för att skapa och upprätthålla nätverk.  Du är analytisk, arbetar målinriktat och strukturerat och har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande av om du har dokumenterad erfarenhet av naturvårds- eller miljökvalitetmålsarbete hos kommun, myndighet eller konsult eller motsvarande. Du bör ha god kunskap om fiskarter som förekommer i svenska sjöar och vattendrag. Meriterande är också dokumenterad erfarenhet av arbete med naturvårdsdirektiven, akvatisk miljöövervakning och inventering, åtgärder i vatten, förvaltning eller skydd av inlandsvatten eller fisk. Forskarutbildning inom biologi/ekologi med fördjupning inom limnologi eller fisk är meriterande.

Det är en fördel om du har goda kontakter med akvatiska naturvårdare och ekologer, främst inom Sverige men även internationellt, erfarenheter av projekt- eller processledning, modellering och praktisk erfarenhet av arbete med GIS.

Behörighet:

Högskolexamen i biologi, ekologi eller motsvarande ämne.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tillsvidareanställning. SLU tillämpar 6 månaders provanställning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-02-20.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat