arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

LFV söker Säkerhetssamordnare till avd Koncernfunktioner

 • Yrkesroll

  Säkerhetsadministratör, IT

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juli

 • Sök jobbet senast

  21 augusti

Om jobbet

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flighter i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi fortsätter att driva digitaliseringen. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. LFV har 1 100 anställda och en omsättning på 3,3 miljarder kronor.

Koncernfunktioner inom LFV består av flera enheter som ansvarar för Styrning och Ekonomi, HR/Kommunikation, Juridik, Kvalitet, Flygsäkerhet, Miljö samt Forskning, Innovation och Digitalisering.

Beredskap och Säkerhet är en enhet inom Styrning och Ekonomi som ansvarar för kris- och beredskapsfrågor, totalförsvarsplanering, luftfartsskydd, säkerhetsskydd samt signalskydd. Enheten innehar även programägarroll för ett program vars syfte är att bygga upp en robust flygtrafiktjänst för alla beredskapslägen. Beredskap och Säkerhet består idag av åtta medarbetare, främst placerade vid LFVs huvudkontor i Norrköping. Enheten funktionsstyr övriga organisationen genom mål och aktiviteter som följs upp kvartalsvis och skapar förutsättningar för att arbeta i enlighet med LFVs ledningssystem. Beredskap och Säkerhet stödjer även organisationen inom enhetens ansvarsområden.

Din roll

Tjänsten som Säkerhetssamordnare Koncernfunktioner är placerad på enheten Beredskap och Säkerhet med uppdrag att samordna säkerhetsarbetet inom samtliga enheter inom Koncernfunktioner.

Du kommer du ha till uppgift att driva, stödja, följa upp samt utveckla koncernenheternas säkerhetsarbete.  I rollen som säkerhetssamordnare arbetar du operativt och tar fram planer och aktiviteter inom säkerhetsområdet. Du är kontaktperson för dina enheter inom Koncernfunktioner gällande säkerhetsfrågor och kommer exempelvis arbeta med: 
 • LFV Säkerhetsanalys - Delta och implementera
 • Lokala säkerhetsanalyser - Inventera, revidera och implementera.
 • Kompletterande säkerhetsanalyser- agera som säkerhetsstöd vid bedömningar samt upprätta säkerhetsanalyser utifrån LFV styrning.
 • Säkerhetsskyddad upphandling- Agera som säkerhetsstöd vid upphandlingar med säkerhetsskyddsavtal
 • Säkerhetsskyddsavtal- upprätta, följa upp samt avsluta säkerhetsskyddsavtal.
 • Informationssäkerhet- Inventera hemliga handlingar och signalskyddsutrustning och klassa information.
 • Personalsäkerhet- Registerkontroll, säkerhetsprövningsintervju, bakgrundskontroll och utbildning i säkerhet.
 • Incidentrapportering- Hantera, åtgärda och rapportera till andra myndigheter.
 • Dokumentation utifrån ovanstående delar.
Tjänsten är ny inom LFV och det kommer finnas fler säkerhetssamordnare för flera andra delar av vår verksamhet. Utöver Beredskap och Säkerhets styrning samt samordning av LFVs olika säkerhetsfunktioner, kommer vi sträva mot ett nära samarbete mellan de olika avdelningarnas säkerhetssamordnare. Det kan exempelvis handla om olika typer av bedömningar eller behov av säkerhetsprövningsintervjuer.

I och med att LFV bedriver verksamhet på ett flertal orter kommer det innebära en del resor i tjänsten. Tjänsten som säkerhetssamordnare Koncernfunktioner kommer utgå ifrån LFVs huvudkontor i Norrköping.  

Din profil

Vi söker dig som har:
 • Relevant akademisk examen eller likvärdig arbetslivserfarenhet
 • Minst 2 års erfarenhet inom säkerhetsarbete
 • Erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd enligt gällande lagstiftning
 • God kunskap om säkerhetsskydd
 • Mycket god förmåga att utrycka dig i tal och skrift

Meriterande:

 • Erfarenhet systematiskt säkerhetsarbete
 • Erfarenhet Personalsäkerhet
 • Erfarenhet Informationssäkerhet
 • Erfarenhet fysisk säkerhet
 • Erfarenhet av att skriva PM och rapporter
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande och det gäller i synnerhet för denna roll. Vi ser också att du har en hög integritet, är förtroendeingivande och har mycket god förmåga att arbeta självständigt.

 Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställning och förmåner

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering Norrköping.
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
​​​
LFV har goda anställningsvillkor och ett brett utbud av förmåner som bland annat innefattar en privat sjukvårdsförsäkring och goda pensionsvillkor.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Säkerhetsadministratör, IT

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat