arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i vatten- och avloppsreningsteknik m inriktning mot reningsprocesser

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 november

 • Sök jobbet senast

  13 februari

Om jobbet

Ämnesområde

Vatten- och avloppsreningsteknik med inriktning mot reningsprocesser.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar storskalig vatten- och avloppsreningsteknik med tydlig tonvikt på innovativa reningsprocesser. Ämnet har såväl experimentell som teoretisk karaktär där en central del utgörs av experiment i laboratorie- och pilotskala i nära koppling till teori och modellering i syfte att effektivisera konventionella processer mot resursutvinning och utveckla ny processteknologi.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar undervisning och forskning inom området vatten- och avloppsreningsteknik. Undervisning på såväl svenska som engelska beräknas uppgå till sammanlagt ca 50 % och inbegriper utveckling och genomförande av utbildning inom VA-teknik på grund- och avancerad nivå. Lektorn förväntas kunna undervisa på svenska inom tre år. Vid behov upprättas en språkplan som stöd i samband med anställning.

I arbetsuppgifterna ingår även handledning av kandidat- och examensarbeten samt fakultetsarbete på SEED. Undervisningsadministration och arbetsledning kan också ingå.

Lektorn förväntas på sikt bygga upp en självständig, internationellt erkänd forskningsverksamhet med ett tydligt fokus på tvärvetenskapliga samarbeten med andra forskargrupper. Detta inkluderar handledning av doktorander och/eller postdoktorer och attraktion av externa forskningsmedel. Det förväntas även att forskningssamarbetet med vattenindustrin och andra industri- och samhällsaktörer utvecklas.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
- visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2 i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

 

Det är av högsta betydelse att den sökande har:

- vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, visad bl.a. genom internationell, vetenskaplig publicering, konferensdeltagande och deltagande i forskningssamarbeten. Detta innefattar erfarenhet av att bedriva experimentell forskning i laboratorie- och pilotskala samt förmåga att söka och erhålla externa forskningsmedel.
- pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har:

- förmåga att kombinera kompetenser från flera delområden inom t.ex. kemi- och bioteknik, samt processreglering, och förmåga att etablera och utveckla långsiktiga samarbeten inom både forskning och utbildning.  
- förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.

Det är även av betydelse att den sökande har:

- skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal.
- kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
- administrativ skicklighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt http://www.kth.se/om/work-at-kth/cv-mall-for-anstallning-av-larare-1.471907. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.1152719.1647440410!/Anstallningsordning-vid-KTH.pdf.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, https://www.kth.se/en/om/work-at-kth/relocation

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Snarast Tillsvidareanställning