arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i teknisk akustik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 december

 • Sök jobbet senast

  18 februari

Om jobbet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Teknisk akustik.

Ämnesbeskrivning

Ämnet innefattar studier av generering, utbredning eller dämpning av ljud och vibrationer med tillämpningar inom komplexa mekaniska strukturer, system, material och media. Det inbegriper metodutveckling och en kombination av numeriska och experimentella studier.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar forskning och undervisning inom ämnesområdet. Inom forskning förväntas lektorn skapa nya nätverk inom och utom KTH samt aktivt ansöka om forskningsfinansiering.

Lektorn förväntas dessutom bidrar till utveckling av ämnesområdet. Undervisningen gäller alla nivåer, nämligen grundkurser, avancerade kurser och forskarkurser samt handledning av examensarbeten och doktorander.  Detta innefattar utveckling av både befintliga och nya kurser. Lektorn ska bidra till utvecklingen av institutionens utbildningsprogram. Vissa administrativa uppgifter ingår också.

Lektorn förväntas kunna undervisa på svenska inom tre år. Vid behov upprättas en språkplan som stöd i samband med anställning.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
- visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har
- vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, innefattande förmåga att etablera nya forskningssamarbete såväl nationellt som internationellt.
- pedagogisk skicklighet och erfarenhet från undervisning inom ämnesområdet.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har
- förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.
- skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, och insikt i mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Det är även av betydelse att den sökande har
- administrativ skicklighet.
- samarbetsförmåga.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt http://www.kth.se/om/work-at-kth/cv-mall-for-anstallning-av-larare-1.471907. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581!/Anställningsordning vid KTH.pdf.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, https://www.kth.se/en/om/work-at-kth/relocation

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast Tillsvidareanställning