arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i svenska, tidsbegränsad

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 mars

 • Sök jobbet senast

  14 april

Om jobbet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Beskrivning av ämnet svenska vid Södertörns högskola

Svenskämnet vid Södertörns högskola bedriver forskning och utbildning i svenska språket. Ämnet har en livaktig forskningsmiljö med flera externt finansierade projekt samlade kring frågor om språkets roll i samhällslivet. Områden som kan nämnas är språk i utbildning, arbetsliv och organisationer, samt ett särskilt intresse för språkpolitik, för genus/mångfaldsfrågor och för svenskan i ett flerspråkigt perspektiv. Ämnet arrangerar regelbundet såväl nationella som internationella konferenser. 

Vi erbjuder fristående kurser i svenska upp till mastersnivå, kurser i kreativt skrivande samt kandidatprogrammet Kommunikatörsprogrammet. Inom lärarutbildningen ger vi kurser i exempelvis barns språkutveckling, läs- och skrivutveckling, textanalys och skrivande på samtliga nivåer från förskollärar- till gymnasielärarutbildningarna. Vi ger också uppdragsutbildningar, exempelvis yrkesinriktad svenska för nyanlända och språkutvecklande arbetssätt för förskolepersonal.

Svenskämnet är förlagt till Institutionen för kultur och lärande, där ämnet är ett av de största. I ämnet arbetar under en termin ca 30 personer och i personalen finns tre professorer, sju docenter, 12 lektorer och fem adjunkter.

Arbetsuppgifter


I anställningen ingår undervisning i ämnet svenska och inom lärarutbildningen. Även handledning av självständiga arbeten ingår, både inom svenskämnet och lärarutbildningen. Arbetet omfattar även handledning i Studieverkstan och administrativa uppgifter. I anställningen som lektor kan samverkan ingå med lärarutbildningens olika program. Undervisning bedrivs på svenska.

Behörighet


Behörig att anställas som lektor i svenska är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i svenska eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet ska viktas lika.

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.
 • Lärarskicklighet på högskolenivå inom ämnet svenska, inom svenska som andraspråk och inom lärarutbildning med inriktning mot svenska

God samarbetsförmåga
 • Skicklighet i kursutveckling och kursansvar

Erfarenhet av handledning på kandidatnivå
 • Erfarenhet av handledning inom Studieverkstan eller motsvarande
För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen


Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 100 % med varaktighet 7 månader. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan


Sista ansökningsdag är 2021-04-14.

Ytterligare upplysningar


Charlott Neuhauser, avdelningsföreståndare, Charlott.neuhauser@sh.se

Alexandra Blomstedt, HR-generalist, alexandra.blomstedt@sh.se

 

Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: info.saco@sh.se
ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, karin.magnusson@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat