arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i produktionsteknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 oktober

 • Sök jobbet senast

  21 november

Om jobbet

Institutionen för ingenjörsvetenskap söker en

Lektor i produktionsteknik med inriktning mot flermålsoptimering

Vi söker dig som vill undervisa och forska inom området Produktionsteknik med fokus på simuleringsbaserad flermålsoptimering. Simuleringsbaserad optimering är en teknik där simulering och artificiell intelligens möts för att lösa praktiska, komplexa problem. Denna anställning avser huvudsakligen undervisning på både grundnivå och avancerad nivå samt forskning relaterad till diskret-händelsessimulering, systemdynamik och simuleringsbaserad optimering för analys av produktionssystem som i de flesta fall är kopplad till industri. Vi söker dig som har erfarenhet från både tillverkande industri och akademi.

Anställningen är inom ämnet produktionsteknik som vid Högskolan i Skövde behandlar automatiserade produktionssystem och datoriserade ingenjörsverktyg. I detta inbegrips sambandet mellan människor och maskinsystem samt integrering av processer för produktframställning.

Verksamheten inom avdelningen för produktion och automatiseringsteknik kännetecknas av en kreativ och dynamisk miljö, som inbegriper ett mycket gott samarbetsklimat, moderna faciliteter och utmärkt industriell samverkan. Avdelningen har under mer än ett decennium visat hur ett ”mindre” lärosäte kan åstadkomma excellent tillämpad forskning och utbildning av hög kvalité, samt generera de medel och tekniska innovationer som kännetecknar en framgångsrik forskningsgrupp. Vi arbetar med en integrerad utbildningsvärdekedja med kända mervärden för studenten, där våra nya ingenjörsprogram är CDIO-anpassade och studenterna har goda möjligheter till praktik och arbete hos våra industripartners. Rätt kandidat kommer att ingå i ett team vars arbete är av stor vikt för industri, samhället och akademin.

Anställningen avser:


Befattningshavarens huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning, forskning och tillhörande administrativa arbetsuppgifter. 

Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen. 

Vi söker dig som har:

 • avlagt doktorsexamen inom produktionsteknik, informationsteknologi, maskinteknik eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens
 • visat pedagogisk skicklighet
 • dokumenterad god samarbetsförmåga
 • dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • erfarenhet av simuleringsbaserad flermålsoptimering
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen (se behörighetskrav).
 • Dokumenterad god förmåga till och erfarenhet av forskning inom simulering, produktionssystemsanalys samt simuleringsbaserad optimering.
 • Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom industriell tillverkning.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning, inom för anställningen relevant ämnesområde, på högskolenivå.
 • Dokumenterad erfarenhet av industriell samproducerad forskning.
 • Dokumenterad erfarenhet av att erhålla forskningsfinansiering i för anställningen relevant forskningsområde.
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annan sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • Dokumenterad god förmåga att planera, organisera och nå uppsatta mål.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad god förmåga till och erfarenhet av forskning inom simulering, produktionssystemsanalys samt simuleringsbaserad optimering, och dokumenterad erfarenhet av undervisning, inom för anställningen relevant ämnesområde, på högskolenivå samt dokumenterad erfarenhet av industriell samproducerad forskning.

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Anställningen är en tillsvidare anställning som omfattar 100 %. Högskolan tillämpar 6 månaders provanställning. 

Sista ansökningsdatum: 21 november 2019

Kontaktuppgifter


Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Magnus Holm och ämnesföreträdare Masood Fathi. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

AnsökanDu söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • Personligt brev
 • CV
 • Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa.
 • Meritportfölj där du redogör för din vetenskapliga och pedagogiska verksamhet.
 • Vetenskapliga publikationer, bifoga högst fem vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren).
 • Fullständig publikationslista.
Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum. 

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.