arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i omvårdnad med inriktning mot elevhälsa

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 augusti

 • Sök jobbet senast

  20 september

Om jobbet

Vill du vara med och utveckla vårdutbildningarna på Högskolan i Skövde till nästa nivå? Vi är i ett expansivt skede och satsar på området hälsa och vård. Inom fem år planerar vi att starta forskarutbildning i egen regi. För att lyckas med denna spännande utmaning behöver vi utöka med fler kompetenta medarbetare. Vill du vara med på vår resa och bli en i vårt team?

Anställningen är inom ämnet Omvårdnad som vid Högskolan i Skövde definieras som den vetenskap som skapar kunskap om vårdande relationer och handlingar som utifrån patientens livssammanhang främjar fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Därigenom ses hälsa som något mer än frånvaro av sjukdom och kan relateras till människans känsla av välbefinnande. Ämnets profil betonar det etiska patientperspektivet som en del i värdegrunden där patientens utsatthet, egna perspektiv på sin hälsosituation, egna resurser och självbestämmande är centralt.

Anställningen avser undervisning på grundnivå och avancerad nivå, föreläsningar, handledning och kvalitetsansvar samt forskning.  Du ingår i lämplig forskningsgrupp samt utvecklar, stärker och driver forskning inom vår forskningsmiljö DHEAR (Digital HEAlth Research) i samråd med forskningsgruppsledare och ämnesföreträdare. I arbetsuppgifterna ingår också den administration som undervisning och forskning medför. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Vi söker dig som har:

 • avlagt doktorsexamen i omvårdnad/vårdvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
 • visat pedagogisk skicklighet med utgångspunkt från de aspekter som beskrivs i Högskolans Anställningsordning
 • avlagt sjuksköterskeexamen
 • dokumenterad god samarbetsförmåga
 • god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • Avlagd specialistsjuksköterskeexamen med inriktning skolsköterska eller motsvarande.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnet omvårdnad, elevhälsa och/eller barns hälsa på högskolenivå, på såväl grund- som avancerad nivå.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom hälsa och digitalisering för hållbar utveckling.
 • Dokumenterad erfarenhet av forskning inom omvårdnad eller annat relevant ämne för tjänsten.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • Dokumenterad god administrativ förmåga.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnet omvårdnad, elevhälsa och/eller barns hälsa på högskolenivå, på såväl grund- som avancerad nivå samt dokumenterad erfarenhet av forskning inom omvårdnad eller annat relevant ämne för tjänsten. 

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Anställningen är en tillsvidare anställning som omfattar 100 % med tillträde enligt överenskommelse. Högskolan tillämpar 6 månaders provanställning

Sista ansökningsdatum: 20 september 2021 

Kontaktuppgifter

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Britt-Marie Gunnarsson och ämnesföreträdare Irene Eriksson. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • Personligt brev
 • CV
 • Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa.
 • Meritportfölj där du redogör för din vetenskapliga och pedagogiska verksamhet.
 • Vetenskapliga publikationer, bifoga högst fem vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren).
 • Fullständig publikationslista.
Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat