arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i matematik med didaktisk inriktning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 februari

 • Sök jobbet senast

  30 mars

Om jobbet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Södertörns högskola har en mångvetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö där utbyte med andra ämnen är centralt.

Matematik med didaktisk inriktning är som ämne placerat vid Lärarutbildningen, Avdelningen för Pedagogik och Didaktik. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras ämnesöverskridande verksamheter, där lärare och forskare olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Forskningen är inriktad på ämnet matematikdidaktik och kärnforskningsfrågeställningarna är relaterade till skolans matematikundervisning med fokus på begreppsbildning avseende undervisningsinnehåll och sekvensering av innehållet i förhållande till elevers förmågor att lära sig matematik.

Inom ämnet bedrivs undervisning på lärarutbildningen vid Södertörns högskolas program mot förskollärarexamen, grundlärarexamen med inriktning mot F-3, 4-6 och fritidshem inom ramen för teoretiska kurser och VFU-kurser.

Vi söker nu en lektor i matematik med inriktning mot didaktik.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, handledning av självständiga arbeten, kursansvar och kursutveckling på pedagogikämnet och lärarutbildningen. I anställningen ingår 50% forskning under en treårsperiod. Forskningen ska vara inom matematik med didaktisk inriktning/matematikdidaktik med relevans för lärarutbildningen. Arbete med ansökningar om externa forskningsmedel kan förekomma. Som lektor ser vi gärna att du verkar för internationalisering och samverkan både med kollegor från olika delar av högskolan och med det omgivande samhället. Även administrativa arbetsuppgifter förekommer såsom kursutveckling, utvecklingsarbeten eller olika uppdrag inom lärarutbildningen. Undervisning sker på såväl grundnivå som avancerad nivå huvudsakligen på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har visat pedagogisk skicklighet samt har avlagt doktorsexamen i matematik eller matematikdidaktik eller annat för anställningen relevant ämne, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Dokumenterad erfarenhet av att ha bedrivit forskning inom det matematikdidaktiska fältet. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.
 • Skicklighet i att utveckla, leda och genomföra utbildning i matematik och matematikämnets didaktik på grundnivå och avancerad nivå inom lärarutbildningen och skicklighet i att erhålla externa forskningsmedel och genomföra forskning i matematikdidaktik.
 • Skicklighet i handledning av självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå.
 • God samarbetsförmåga.
 • Administrativ skicklighet.
För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen

Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2023-03-30.

Ytterligare upplysningar

Natalia Karlsson, ämnessamordnare, natalia.karlsson@sh.se
Eva Jonsson, studierektor vid lärarutbildningen, eva.jonsson@sh.se
Niclas Månsson, Biträdande avdelningsföreståndare, niclas.mansson@sh.se
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, rekrytering@sh.se

Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision.

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: info.saco@sh.se
ST: st@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat