arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i informatik

 • Ort

  Huddinge

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik har ca 100 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras gränsöverskridande verksamheter, där forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Institutionen består av tre akademiska avdelningar och en administrativ avdelning.

Informatik är ett tvärvetenskapligt ämne vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.  Kurser i informatik ges på grundnivå (A-C). Utbildningsprogrammet Management med IT är ett centralt utbildningsprogram för ämnet (kurser ges på A till C-nivå) och undervisningen sker här i samarbete med ämnet företagsekonomi. Dessutom ingår informatik i det medietekniska programmet IT, medier och design. Forskningen inom ämnet fokuserar idag på digital affärsutveckling i nära samverkan med företag och myndigheter. Forskningen är gränsöverskridande mot bland annat företagsekonomi. Forskningen bedrivs främst genom studier inom arbets- och processmetodik som rör digitalisering av verksamheter, något som görs ur både ett affärsmässigt och informationscentrerat perspektiv

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna utgörs av undervisning på fristående kurser inom Informatik och Management med IT, samt inom IT, medier och design. Dessutom ingår handledning av självständiga arbeten inom informatik (och eventuellt inom medieteknik) på grund- och avancerad nivå. Viss kursadministration ingår i arbetsuppgifterna. Då informatikämnet är under uppbyggnad förväntas den sökande delta i kursutveckling. Undervisningen bedrivs företrädesvis på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har visat pedagogisk skicklighet samt har avlagt doktorsexamen inom informatik eller annat för anställningen relevant ämne, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Den sökande ska behärska undervisning på svenska. Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning. Pedagogisk skicklighet ska visas genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av genomförande av utbildning samt skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn. För denna anställning ska pedagogisk skicklighet viktas högre än vetenskaplig skicklighet

Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens är meriterande. Se även Södertörns högskolas anställningsordning punkt 2.2.1. Anställningsordningen återfinns på sh.se/ledigajobb. 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet och arbetsuppgifterna för anställningen gälla. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl.

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade. 
 • Erfarenhet av undervisning inom informatik på grundnivå
 • Skicklighet i kursadministration och kursutveckling
 • God samarbetsförmåga

Anställningen

Anställningen är tidsbegränsad till och med 2020-06-30 och omfattar heltid. Tillträde snarast.

Vi vill ha din ansökan senast 2019-08-31.

Ytterligare upplysningar

Ämnessamordare Lars Degerstedt, tel: 08 - 608 4904,
e-post; lars.degerstedt@sh.se

Avdelningsföreståndare Anders Green, tel: 08 - 608 5144,
e-post; anders.green@sh.se

Prefekt Ester Appelgren, tel: 08 - 608 4183,
e-post; ester.appelgren@sh.se  

För att få mer information om anställningen och för ansökan via högskolans webbplats var vänlig klicka nedan på länken 'Ansök på arbetsgivarens webbplats'

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, antonia.ribbing@sh.s
ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, karin.magnusson@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.