arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i geodesi med inriktning mot samhällsbyggnad

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 december

 • Sök jobbet senast

  17 februari

Om jobbet

Ämnesområde
Geodesi med inriktning mot samhällsbyggnad.

Ämnesbeskrivning

Ämnet geodesi är vetenskapen om jordens uppmätning, vilket inkluderar definition och realisering av koordinatreferenssystem. De viktigaste områden som studeras inom geodesi är utveckling av mätmetoder för noggrann positionering, framtagning av referenssystem för positionering samt bestämning av landhöjning, tektoniska rörelser, havsnivån och den s.k. geoiden (referensytan för höjdangivelser). Geodesin är till sin natur global och internationellt samarbete är en förutsättning.  

Ämnet omfattar industrimätningar (ingenjörsgeodesi), förrättningsmätningar, mätningar för kartproduktion inom lantmäterisektorn, mätningar i samband med fastighetsregistrering samt regional geoidbestämning och bearbetning/analys av rymdgeodetiska observationer från olika satellitsystem, för t.ex. klimatrelaterad forskning.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter är forskning och undervisning inom ämnesområdet, samt att upprätthålla nationella och internationella kontakter. Lektorn förväntas leda en forskargrupp.

Undervisning inom området innefattar handledning av doktorander och examensarbeten samt undervisning i kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Dessutom förekommer fakultetsuppdrag inom ramen för KTH:s verksamhet.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
- visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

- vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet.
- pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet.
- skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- samarbetsförmåga.
- förmåga att samverka med det omgivande samhället och kommunicera ämnets betydelse i ett bredare perspektiv.

Det är även av betydelse att den sökande har

- administrativ skicklighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt http://www.kth.se/om/work-at-kth/cv-mall-for-anstallning-av-larare-1.471907. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.1152719.1647440410!/Anstallningsordning-vid-KTH.pdf.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, https://www.kth.se/en/om/work-at-kth/relocation

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Snarast Tillsvidareanställning