arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i genusvetenskap tidsbegränsad

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 november

 • Sök jobbet senast

  27 november

Om jobbet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Beskrivning av ämnet genusvetenskap vid Södertörns högskola

Ämnet genusvetenskap vid Södertörns högskola är ett expansivt forsknings- och utbildningsämne med såväl nationell som internationell förankring. Ämnet har en stark tradition av feministisk och normkritisk pedagogik, liksom av forskning inom en postkolonial och queerfeministisk teoribildning. Utbildningen i genusvetenskap omfattar utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Ämnet samverkar med lärarutbildningen, som har en interkulturell profil och även med andra professionsutbildningar. Ämnet välkomnar särskilt sökande med vetenskaplig och pedagogisk kompetens med inriktning mot normkritik, intersektionalitet/mångfaldsfrågor och/eller postkolonial teori.

Arbetsuppgifter


I anställningen ingår undervisning inom genusvetenskaplig utbildning på huvudsakligen grundnivå. Även handledning av självständiga arbeten kan ingå, samt administrativa uppgifter och eventuellt ämnets pedagogiska utvecklingsarbete.

Behörighet


Behörig att anställas som lektor i genusvetenskap är den som har visat pedagogisk skicklighet inom ämnet samt har avlagt doktorsexamen i genusvetenskap eller annat för tjänsten relevant ämne med inriktning mot för genusvetenskapen relevanta frågor. Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens är meriterande.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning. Pedagogisk skicklighet ska visas genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av genomförande och utveckling av utbildning samt skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn. Den sökande ska i övrigt ha de förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet ska viktas lika.

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Samtliga punkter ska vara dokumenterade.
 • Pedagogisk eller vetenskaplig skicklighet med inriktning mot normkritik, intersektionalitet och/eller mångfaldsfrågor
 • God initiativ- och samarbetsförmåga
 • Erfarenhet av kursutveckling och kursansvar
 • Erfarenhet av handledning på kandidatnivå

Anställningen


Överenskommelse om anställningsperiod och anställningens omfattning görs mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Tillträde från 1 januari 2020 eller enligt överenskommelse.

Ansökan


Vi vill ha din ansökan senast den 27 november 2019.

Observera att ansökan och bilagor som inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag inte kommer att beaktas. 

Ytterligare upplysningar


Ämnessamordnare, Soheyla Yazdanpanah: soheyla.yazdanpanah@sh.se

Avdelningsföreståndare, Liz Kella: liz.kella@sh.se

Personalhandläggare, Alexandra Blomstedt: alexandra.blomstedt@sh.se

 

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, antonia.ribbing@sh.se
ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, karin.magnusson@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.