arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i folkhälsovetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 februari

 • Sök jobbet senast

  28 mars

Om jobbet

Ämnet folkhälsovetenskap vid högskolan i Skövde är i ett starkt utvecklingsskede. Vi är stolta över våra kandidat- och magisterprogram inom folkhälsovetenskap som har ett stabilt söktryck och alldeles nyligen startade vi ett nytt magisterprogram med inriktning mot digital hälsa och kommunikation. Ämnet är också del i institutionens övergripande plan att inom snar framtid ansöka om att starta forskarutbildning med inriktning mot mot hälsa i det digitala samhället. För att lyckas med denna spännande utmaning behöver vi utöka med fler kompetenta medarbetare. Nu söker vi dig som vill vara med att forma framtidens utbildning och forskning inom folkhälsovetenskap vid Högskolan i Skövde.

Ämnet folkhälsovetenskap definieras vid Högskolan i Skövde som ett flervetenskapligt ämne som studerar hälsotillståndet samt dess förändring och fördelning mellan olika grupper i befolkningen. Folkhälsovetenskapen fokuserar på att förstå samhällsstrukturens, arbetslivets, miljöns och hälsovårdssystemets betydelse för befolkningens hälsa både lokalt och globalt, med särskilt fokus på ojämlikhet i hälsa. Här kan du läsa mer om ämnet folkhälsovetenskap hos oss.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara främst nätbaserad, men också campusbaserad, undervisning på grund- och avancerad nivå, främst på svenska men även på engelska. I befattningen ingår även kursansvar, examination, administration och handledning. Som lektor bidrar du i forskningsmiljön samt i pågående utvecklings- och kvalitetsarbete. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Vi söker dig som har:

 • avlagt doktorsexamen i folkhälsovetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen 
 • visat pedagogisk skicklighet med utgångspunkt från de aspekter som beskrivs i Högskolans Anställningsordning
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning, både på grund- och avancerad nivå, inom ämnet folkhälsovetenskap på högskolenivå
 • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska
 • dokumenterad god samarbetsförmåga.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen.
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • Visad skicklighet i nätbaserad distansundervisning och andra former av flexibel undervisning.
 • Dokumenterade goda kunskaper i ett eller fler av områdena hälsoekonomi, hälsosystem, kvalitativ metod och digital folkhälsa.
 • Dokumenterad erfarenhet av forskning inom folkhälsovetenskap.
 • Visad skicklighet i att söka och erhålla externfinansiering för forskningsprojekt.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället.
 • God förmåga att självständigt planera och organisera arbetet.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad erfarenhet av nätbaserad distansundervisning och andra former av flexibel undervisning, dokumenterade goda kunskaper i ett eller fler av områdena hälsoekonomi, hälsosystem, kvalitativ metod digital folkhälsa samt dokumenterad erfarenhet av forskning inom folkhälsovetenskap.

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Anställningen är en tillsvidare anställning som omfattar 100 %. Högskolan tillämpar 6 månaders provanställning.

Sista ansökningsdatum: 28 mars 2021

Kontaktuppgifter

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Carina Andersson och ämnesföreträdare Gabriele Eiben. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • Personligt brev
 • CV
 • Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa.
 • Meritportfölj där du redogör för din vetenskapliga och pedagogiska verksamhet.
 • Vetenskapliga publikationer, bifoga högst fem vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren).
 • Fullständig publikationslista.
Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat