arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i film och media med inriktning produktionsdesign

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 maj

 • Sök jobbet senast

  12 juni

Om jobbet

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera och scenkonst. Vi vill med vår unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning ge nya möjligheter för framtidens kunskaps- och samhällsutveckling. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Tillsammans skapar vi dynamiska mötesplatser för självständiga konstnärer, forskare och pedagoger i dialog med det omgivande samhället. Vi arbetar för en bred rekrytering av medarbetare och studenter då vi värdesätter en mångfald av deltagande och perspektiv.

Anställning är placerad på Institutionen för film och media.

Läs mer om Institutionen för film och media: https://www.uniarts.se/om-skh/institutionen-for-film-och-media

Välkommen att söka anställning som lektor i film och media med inriktning produktionsdesign.
Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, forskning och handledning på samtliga nivåer inom ämnet produktionsdesign.

Som lektor måste du ha både omfattande konstnärlig praktik såväl som djup teoretisk förståelse för ditt konstfält. Du förväntas engagera dig i och driva konstnärligt forskningsarbete samt kritisk kunna reflektera över de konstnärliga processer som ingår i din undervisning.

Som lärare i produktionsdesign arbetar du i team med andra lärare som undervisar på institutionen i t.ex. filmfoto, animation och visuell media. Du kommer även samverka med lärare från andra institutioner i SKH-gemensamma kurser och projekt, allt med syftet att utveckla utbildningsmiljön för studenterna och därmed även ditt eget ämne.

Arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår dessutom att du:

- Ansvarar för studenternas utbildning inom produktionsdesign för film och media  
- Arbetar för att utveckla befintliga och nya kurser och program i förhållande till andra inriktningar på institutionen.
- Arbetar med kursadministration, medverkar i institutionernas utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt inom SKH som med externa parter.
- Aktivt medverkar till utvecklingen inom produktionsdesign och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
- Bidrar till utvecklingen av SKH:s utbildning och forskning samt verkar för integration mellan dessa.

Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan erbjudas uppdrag som exempelvis program- eller inriktningsansvarig, du kan få nämnduppdrag samt även beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet inom området produktionsdesign.

Läs mer om behörigheter för konstnärlig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har en aktiv konstnärlig praktik inom film och media med inriktning produktionsdesign.

Din konstnärliga praktik inom produktionsdesign ska ha skett i ett professionellt film- och mediasammanhang, utanför en högskola. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:

- Konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom inriktning för ditt konstnärliga område samt god förmåga att utveckla och genomföra konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete av hög kvalitet
- Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang
- Erfarenhet av produktionsdesign samt förankring i branschen
- Erfarenhet av att ha arbetat som scenograf och produktionsdesigner inom långfilm och tv-serier
- Erfarenhet av arbete med modern teknik i förproduktion tex. sketch-up
- Arbetat i postproduktion med compositing och vfx.
- Praktisk kunskap i teckning och konstruktion
- Administrativ skicklighet
- Dokumenterat god samarbetsförmåga

 

Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen

Anställningens omfattning är 75 procent av heltid och är tidsbegränsad till 3 år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst 10 år. Tillträde 2021-01-01.

Välkommen med din ansökan senast 2020-06-12!

Hur ansöker jag, hur går processen till?
Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2020/387/2.2.1.

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/lediga-jobb

För denna rekrytering har vi gjort vårt annonsval och vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare, rekryteringsbyråer eller motsvarande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

75. Tillträde: 2021-01-01 Visstidsanställning