arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i data- och systemvetenskap, programmering och systemutveckling

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 december

 • Sök jobbet senast

  15 februari

Om jobbet

vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Sista ansökningsdag: 2021-02-15.

Ämne/ämnesbeskrivning
Programmering och systemutveckling är centralt inom data- och systemvetenskap, och avser såväl teoretiska studier av algoritmer, datastrukturer och programmeringsspråk som praktiska färdigheter avseende design, implementering och testning av datasystem.

Arbetsuppgifter

Innehavaren skall bedriva undervisning, kursutveckling och ha kursansvar inom institutionens utbildning på grund- och avancerad nivå inom programmering och systemutveckling, samt delta i institutionens arbete med att automatisera rättning av programmeringsuppgifter.

Den som anställs kommer också att vara delaktig i institutionens samarbete med näringslivet och det omgivande samhället.

Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i data- och systemvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande skall både ha goda teoretiska kunskaper om och praktisk erfarenhet av programmering och systemutveckling.

Eftersom nästan all undervisning sker på svenska ska den sökande ha dokumenterat goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Stor vikt fästs vid dokumenterade teoretiska kunskaper om och praktisk erfarenhet av programmering och systemutveckling inklusive:
- objektorienterad programmering,
- funktionell programmering,
- logikprogrammering,
- parallell programmering,
- AI-programmering,
- spelprogrammering,
- programspråksteori,
- utvecklingsmetodik,
- testmetodik,
- projektmetodik.

Vikt fästs vid kunskaper om och erfarenheter av programmering och systemutveckling för webb och mobilplattformar.

Vikt fästs vid kunskaper om och erfarenheter av tekniker lämpliga för automatisk rättning, t.ex. maskininlärning.

Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Meriterande är kunskaper om och erfarenhet av programmeringsspråken: Python, Java, C++, C#, Erlang, Haskell, Prolog och Javascript.

Meriterande är kunskaper om och erfarenhet av programmering av kvantdatorer.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Fler än en person kan komma att anställas.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Uno Fors, 08-674 74 79, uno@dsv.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till enhetsföreståndaren Peter Idestam-Almquist, 08-16 16 51, pi@dsv.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på svenska.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat