arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i betongbyggnad

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Betongbyggnad.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar konstruktionsteknik, materialteknik och produktionsteknik för byggnader av betong, med särskilt fokus på större anläggningskonstruktioner för infrastrukturen. Detta innefattar bland annat metoder för att beakta inverkan av statiska och dynamiska laster, långtidsbeteende och åldrande, strukturell respons och säkerhet, reparation, uppgradering, uthållighet samt resurssnåla och miljövänliga byggnader för vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, tunnlar, broar, vägar och järnvägar.

Arbetsuppgifter

Lektorn förväntas bedriva forskning med inriktning mot konstruktion och dimensionering av avancerade större betongkonstruktioner, vara huvudhandledare och biträdande handledare för doktorander och verka övergripande inom forskargruppens områden för konstruktionsberäkning, materialteknik och numerisk analys. Lektorn ska även ansvara för att söka egna forskningsmedel samt vara projektledare med utförandeansvar för egna forskningsprojekt. Undervisa på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå som bland annat kursansvarig lärare samt koordinator och handledare för examensarbeten. Dessutom förväntas lektorn utveckla samarbeten med samhällsaktörer och akademiska miljöer inom och utanför KTH, samt medverka i andra aktiviteter relaterade till forskning, undervisning och omgivningssamverkan. Undervisningen bedrivs på svenska och engelska.
Lektorn förväntas kunna undervisa på svenska inom tre år. Vid behov upprättas en språkplan som stöd i samband med anställning.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
- visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

 

Det är av högsta betydelse att den sökande har

- vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet.
- pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet.
- förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- skicklighet att utveckla och leda verksamhet och medarbetare. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
- administrativ skicklighet.
- samarbetsförmåga.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt http://www.kth.se/om/work-at-kth/cv-mall-for-anstallning-av-larare-1.471907. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581!/Anställningsordning vid KTH.pdf.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, https://www.kth.se/en/om/work-at-kth/relocation

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Snarast Tillsvidareanställning