arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor estetik, tidsbegränsad

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  11 december

Om jobbet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Lektor i estetik 
Estetik vid Södertörns högskola erbjuder en bred humanistisk utbildning med samhällsrelevant orientering. Utbildningen syftar till att lägga grunden till en teoretisk förståelse av estetiska frågeställningar i vid mening, och studerar visuell kultur såväl som litteratur som vardagens estetik. Ämnet utgår från en bred förståelse av estetiken som sinnlighetslära, men vinnlägger sig om dess bas i den filosofiska traditionen. Kurserna behandlar bland annat filosofisk estetik, modernitet och modernism, estetik och medier, estetik och genus, estetik och politik, estetik och postkolonial teoribildning. Estetik erbjuder kurser från A-nivå till och med forskarutbildning. Estetik riktar sig också mot arbetslivet i kultursektorn, och månar om samverkan med kulturinstitutioner som exempelvis muséer och förlag. Ämnet utgör basen i en mångvetenskaplig grundutbildning med humanistisk-estetisk inriktning. 60 högskolepoäng av den treåriga utbildningen är gemensam för studenterna och ges av estetiken. Programmet avslutas med en termin inriktad mot praktik.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar undervisning i estetik samt inom lärarutbildningen. Undervisning på enstaka moment eller kurser i litteraturvetenskap kan förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor i estetik är den som har visat pedagogisk skicklighet samt har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Dessutom krävs att den sökande behärskar att bedriva undervisning på svenska. Genomgången högskolepedagogisk utbildning (7,5 p) eller motsvarande kompetens är meriterande.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning. Pedagogisk skicklighet ska visas genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av genomförande och utveckling av utbildning samt skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet ska viktas lika. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning).

Nedanstående punkter ska vara dokumenterade:

 • Pedagogisk skicklighet i och erfarenhet av undervisning i estetik på högskolenivå
 • Pedagogisk skicklighet i och erfarenhet av undervisning inom lärarutbildning
 • Pedagogisk skicklighet i och erfarenhet av undervisning i litteraturvetenskap på högskolenivå
 • God samarbetsförmåga, visad genom arbete i lärarlag eller liknande
 • God administrativ förmåga

Anställningen

Anställningen är tidsbegränsad. Tillträde och omfattning enligt överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare. 

Ansökan

Vi vill ha din ansökan senast 2019-12-11. 
Observera att ansökan och bilagor som inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag inte kommer att beaktas.

Ytterligare upplysningar

Mattias Pirholt, avdelningsföreståndare, mattias.pirholt@sh.se, 08-608 47 28
Elina Nylander, personalhandläggare, elina.nylander@sh.se, 08-608 45 85

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, antonia.ribbing@sh.se
ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, karin.magnusson@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.