arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Länsstyrelsen Stockholm söker Kvalificerad och konsultativ jurist

 • Yrkesroll

  Föredragande/Beredningsjurist

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 februari

 • Sök jobbet senast

  3 mars

Om jobbet

Vi söker en kvalificerad jurist till enheten för juridiskt verksamhetsstöd som utgör Länsstyrelsens konsultativa juridiska stöd ut mot hela myndigheten inom olika sakområden. Mot bakgrund av Länsstyrelsens varierande och breda uppdrag ser enheten behov av att utöka verksamheten med en kvalificerad generalist med särskild sakkunskap och erfarenhet inom avtalsrätt och med dokumenterad processvana. Du behöver vara beredd att möta tillkommande utmaningar inom olika områden där Länsstyrelsen har regionalt ansvar, så som i t.ex. kris- och beredskapsfrågor men även interna frågeställningar inom bl.a. upphandling, informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Du kommer att ha ett nära samarbete med framförallt den förvaltningsrättsliga delen av enhetens juridiska verksamhetsstöd samt med chefsjuristen.

I rollen ingår att kunna sätta sig in i nya rättsområden och frågeställningar men även att hålla sig uppdaterad på aktuell praxis och doktrin inom de områden som du bevakar samt att genom konsultation, handledning och intern utbildning lyfta aktuella frågor som har konsekvenser för Länsstyrelsens rättstillämpning. Du kommer att bistå medarbetare och chefer både inom rättsavdelningen och inom andra avdelningar med juridiskt stöd och service samt delta i beredning av interna och externa remisser. Det handlar bland annat om att medverka till avvägningar mellan olika intressen utifrån det helhetsperspektiv som Länsstyrelsen har att beakta. Vidare kommer du i samråd med enhetschefen att kontinuerligt utveckla riktlinjer, rutiner och praxis.

Du ska ha

 • juristexamen (180 poäng/270 högskolepoäng)
 • minst fem års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på myndighet och/eller advokatbyrå med erfarenhet från bl.a. avtalsrättsliga frågeställningar  
 • dokumenterad processvana
 • vana av att arbeta konsultativt
 • förmåga att samarbeta med olika kompetenser samt att arbeta självständigt med utredningsarbete, remissvar m.m.
 • förmåga att driva och ta ställning i komplicerade sakfrågor
 • förmåga att uttrycka dig enkelt och pedagogiskt i tal och skrift
 • vilja och förmåga att sätta dig in i nya frågeställningar och uppdrag inom länsstyrelsens olika ansvarsområden
 • god förståelse för statstjänstemannarollen
 • vilja och förmåga att bidra till en god arbetsmiljö
Det är meriterande om du har fullgjord notarietjänstgöring. Det är även meriterande med kunskaper inom allmän förvaltningsrätt, upphandlingsjuridik, upphovsrätt samt statsstödsfrågor och annan EU-rätt.

Länsstyrelsen verkar för en hållbar och inkluderande arbetsmiljö. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi kommer att fästa avgörande vikt vid personliga egenskaper.

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm och det kommer att finnas möjligheter att delvis arbeta på annan plats än på kontoret.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.

Vi räknar med att genomföra intervjuer i vecka 10.

Anställningsform: Tills vidare. Det kan bli aktuellt med sex månaders provanställning.

Tillträde: Snarast

Ansök senast 2021-03-03

Referensnummer: 112-8135-2021

Som regeringens företrädare är Länsstyrelsen i Stockholm en samlande kraft i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktigt hållbar utveckling – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas.

Vi är 500 medarbetare som strävar efter god samhällsutveckling. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektor och medborgare. Vårt gemensamma förhållningssätt till arbetet är präglat av ansvar, respekt, balans och engagemang.

Den unika bredden i Länsstyrelsens verksamhet gör att vi kan erbjuda våra anställda intressanta och varierande arbetsuppgifter, med goda möjligheter till utveckling. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/stockholm.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Föredragande/Beredningsjurist

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Tills vidare Heltid