arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Länsarkitekt/enhetschef på Hållbar samhällsplanering

 • Yrkesroll

  Länsarkitekt

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 oktober

 • Sök jobbet senast

  8 november

Om jobbet

Vi erbjuder en tjänst som länsarkitekt och chef för enheten Hållbar samhällsplanering.
Vi söker dig som har spetskompetens och vill utveckla länet och Länsstyrelsen utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Enheten består av 6 medarbetare med bred kompetens inom plan- och bygg- och bostadsfrågor.

Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete.

Länsstyrelsen i Kronobergs län är en av 340 statliga myndigheter. Vi är direkt underställda regeringen och arbetar med många olika uppgifter inom natur och miljö, landsbygd och samhällsutveckling. Vi samverkar med statliga myndigheter, region, kommun, näringsliv och organisationer i länet och verkar för att nationella mål får genomslag regionalt. Vi arbetar med hållbar utveckling i ett Kronoberg för alla. Länsstyrelsen leds av landshövdingen som är myndighetschef. Vi är ca 200 medarbetare inom olika verksamhetsområden, där vi på olika sätt är samhällsbyggare, kunskapsförmedlare och rättsgaranter. För oss är det viktigt att vår värdegrund och vår vision om att vara ett föredöme är levande verktyg som tar oss framåt i vårt sätt att tänka och agera. Vägen till visionen går genom våra fyra strategier; Bygga en modern mänsklig myndighet... Med fokus på dem vi är till för... Genom ett tvärsektoriellt arbetssätt...Tillsammans med andra. //

Hos oss är det viktigt att alla känner sig välkomna och värdefulla. Förutom viktiga arbetsuppgifter ser vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid som en självklarhet. Som chef får du stöd och utbildning så att du ska känna dig trygg i ditt uppdrag. Vi gillar olika, välkomnar mångfald och ser kunskaper i minoritetsspråk som värdefullt.

ARBETSUPPGIFTER

Som länsarkitekt och enhetschef leder du och samordnar enhetens arbete på uppdrag av avdelningschef och i särskilda fall direkt av landshövding och länsråd. Du har ansvar för att leda, stödja och driva arbetet inom hållbar samhällsplanering tillsammans med dina kollegor.
Enheten Hållbar samhällsplanering tillhör Samhällsutvecklingsavdelningen där också enheterna för kulturmiljö, social hållbarhet samt försvar och beredskap ingår. Avdelningens gemensamma uppdrag är att bidra till en god samhällsplanering och ett hållbart samhällsbyggande.
Enheten arbetar med olika planärenden såsom detaljplaner och översiktsplaner men även ärenden som berör infrastruktur och lantmäteriförrättningar. Enheten har även ett uppdrag att samordna planeringsunderlag till kommunernas planering. Bostadsfrågorna är en viktig del i vårt arbete och på enheten hanteras också bostadsstöd och en årlig bostadsmarknadsanalys.
Ditt uppdrag kommer att vara stort och komplext med arbetsuppgifter både på lokal- och riksnivå.

Inom ditt arbete som länsarkitekt ingår att:
 • Fördela och driva enhetens ärenden inom plan och infrastruktur. Det är ett mycket brett område som kräver ett stort tvärsektoriellt arbete där Länsstyrelsens olika sakområden bidrar med expertkunskap.
 • Besluta i svåra mer komplexa ärenden när avvägningar måste göra
 • Ha kontakt med länets kommuner samt samverka med andra länsstyrelser och föra dialog med dem via olika forum, båda i enskilda ärenden och i aktuella frågor liksom kring lagstiftning.
 • Stödja samt utveckla arbetet med bostadsförsörjning och bostadsstöden.
 • Vara expert inom ditt sakområde och bidra med hög kompetens i arbetet.
 • Se till att nationella mål och program från genomslag i kommunernas planering.
 • Bidra med statlig samordning och kontakt med andra berörda myndigheter men även samverka med Region Kronoberg kring planeringsfrågor och infrastruktur.

Inom ditt chefsområde kommer du att:

• Företräda arbetsgivaren och driva arbetsgivarfrågor (ekonomi- personal och verksamhetsansvar).
 • Driva systematiskt förbättringsarbete i arbetsgruppens verksamhet.
 • Ingå i avdelningens ledningsgrupp som består av 4 avdelningschefer.
Du är välkommen att kontakta Carin Lamme Lindh, avdelningschef för att få mer information om tjänstens innehåll!

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har akademisk examen som arkitekt, landskapsarkitekt eller i fysisk planering eller motsvarande. Det är ett krav att du har erfarenhet av planeringsfrågor samt kunskap kring lagstiftning (förvaltningslagen, plan- och bygglag och miljöbalken) och hur olika lagstiftningar samspelar mellan varandra i förhållande till planering. Du har kunskap inom fastighetsbildningsfrågor, och förstår riksintressesystemet.

Meriterande

Vi fäster stor vikt vid att du har en bred arbetslivserfarenhet. Det är starkt meriterande om du har annan statlig erfarenhet. Du ska ha god erfarenhet av att tillämpa plan- och bygglagen samt miljöbalken. Likaså värderas tidigare chefserfarenhet samt planerings-, budget- och uppföljningsarbete inom offentlig förvaltning högt. Erfarenhet av tidigare ledarskapsroll, och ledarskapsutbildning.

Dina personliga egenskaper väger tungt, då arbetet innebär flera utmaningar där olika intressen måste vägas mot varandra i ett helhetsperspektiv. Som person bör du därför vara helhetsorienterad och kunna förstå delar i en helhet. Rollen kräver att du kan samverka med andra och föra dialog samt vara drivande och följa det som händer i området samt driva ditt område framåt.

Förhållningssätt som ledare

Som ledare tillämpar du självledarskap och arbetar tillitsbaserat och stöttande gentemot dina medarbetare. Du uppmuntrar till kritiskt tänkande och tar tillvara på medarbetares kompetens och idéer. För att kunna utveckla verksamheten behöver du skapa ett klimat där alla vågar pröva nya arbetssätt och metoder.

Du bör ha stor kommunikativ förmåga i både tal och skrift i svenska. Du bör ha förmåga att arbeta tvärsektoriellt när det gäller att leda, driva och utveckla verksamheten.

Svenskt medborgarskap är ett krav.

ÖVRIGT

Du måste ha körkort för personbil och vara beredd på resor i tjänsten, till största delen inom länet. Placeringsort är Växjö.

Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövningen då kommer att genomföras. I dessa fall ska säkerhetsprövningen vara godkänd innan tillsättning.

Vi undanber oss vänligt alla erbjudande om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

För en tillsvidareanställning tillämpar vi 6 månaders provanställning. Vi tillämpar chefsförordnande på 4 år, där du har en grundanställning som länsarkitekt.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Länsarkitekt

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-01-04 Eller enligt överenskommelse. .