arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Laboratorieingenjör

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Laboratorieingenjör, fysik

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 juli

 • Sök jobbet senast

  9 september

Om jobbet

Institutionen för Skogens Biomaterial och Teknologi (SBT) ingår i fakulteten för skogsvetenskap, har cirka 50 anställda och är baserad i både Umeå och Uppsala. Institutionen utför högkvalitativ forskning och grund- och forskarutbildning på hög internationell nivå och samarbetar med samhälle och industri för att utveckla en biobaserad ekonomi där skogens biomaterial är en viktig resurs. Huvudfokus i Umeå ligger på värdekedjor i den biobaserade industrin där olika komponenter av skogens biomaterial samlas in, karaktäriseras, separeras, modifieras/förädlas, används och återanvändas kostnadseffektivt för olika ändamål medan skogsekosystemtjänster hanteras hållbart. I Uppsala ligger fokus på trävetenskap och teknik med forskning och utbildning på trämaterial från nano till makronivå och med ackrediterad testning av träprodukter och behandlingar för marknaden.

Arbetsuppgifter

Laboratorieingenjören kommer att arbeta i en forskargrupp med utveckling kring användning av tanniner extraherade från granbark för olika tillämpningar inom cellulosaindustrin. Arbetet innebär tester av tanninbaserade flockningsmedel i laboratorie- och pilotskala samt utveckling av en kontuinuerlig produktion av mikrob-baserad biocidersättning. 

Cellulosaindustrin använder stora mängder kemikalier som retentionsmedel och kvalitetsförbättrande tillsatser samt som biocider för att kontrollera mikrofloran i olika delar i processen. Vi forskar kring nya biobaserade material som kan ersätta dessa kemikalier.    

Forskargruppen har lång erfarenhet av fysikalisk och kemisk karaktärisering samt extraktion av värdefulla komponenter ur biomassa. Gruppens verksamhet bygger på en kombination av grundforskning och olika tillämpningar i pilot- och industriell skala.

Det aktuella forskningsprojektet finnansieras av Bo Rydins forskningsstiftelse och avser tillämpning av naturprodukter isolerade från överskott av biomaterial från skogen inom pappers- och massatillverkning. Projektet utförs i nära samarbete med industriella och akademiska partners i Sverige.

Kvalifikationer

Kunskaper inom teknik, fysik eller kemi, samt erfarenhet av forskningsarbete är meriterande. Kanditaten måste behärska antingen svenska eller engelska i tal och skrift.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, t.ex: fil. kand. i fysik eller kemi, civilingenjör i kemiteknik, ingenjör på högskolenivå. Den sökande bör ha goda kunskaper inom fysik eller kemi, främst teknisk kemi eller bioteknik såsom fermentationsteknologi. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utanför Sverige förvärvat motsvarande kunskaper.

Ansökan ska bestå av en kortfattad beskrivning av de erfarenheter du har som gör dig lämpad för arbetsuppgiften och varför du är intresserad av tjänsten som laboratorieingenjör, meritförteckning inklusive betygsutdrag från högskolestudier samt namn på två referenspersoner. Examensarbete och publikationer ska också lämnas om de finns.

Placering

Placering vid Institutionen För Skogens biomaterial och teknologi, Enheten för Biomassateknologi och Kemi i Umeå.

Anställningsform

Projektanställning som laboratorieingenjör i 1 år

Omfattning

100%

Tillträde

Tillträde 1:a oktober 2019 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Du är välkommen att lämna in din ansökan genom ansökningsknappen nedan, senast 2019-09-09.

Information om institutionen finns på: https://www.slu.se/institutioner/skogens-biomaterial-teknologi/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Dr Torgny Mossing,

070-275 62 05

torgny.mossing@slu.se


Mehrdad Arshadi, Docent

090-786 87 73

mehrdad.arshadi@slu.se


Michael Finell, Prefekt

090-786 87 96

michael.finell@slu.se