arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Kvalificerad handläggare med inriktning verksamhetsnära ledningsstöd

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 juni

 • Sök jobbet senast

  6 juli

Om jobbet

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss?

Sektionens/enhetens uppdrag
Enheten Arbetsmarknadsinsatser är en av tre enheter inom Avdelningen Stärka förutsättningar.

Avdelningen har ett strategiskt ansvar för program och insatser kopplade till arbetssökande och agerar som ett stöd till den operativa verksamheten.

Enhetens övergripande ansvar är att tillsammans med myndighetens övriga delar utveckla och följa genomförandet av arbetsmarknadspolitiken. Enheten säkerställer också löpande uppföljning av tjänster, insatser och program samt övriga uppdrag i enlighet med bland annat återrapporteringskraven i regleringsbrevet. I uppdraget ligger även ett koordinerande och samordnande ansvar för nya regeringsuppdrag inom verksamhetsområdets ansvar. Enhetens uppdrag är att skapa förutsättningar för arbete genom att identifiera behov av stöd och insatser utifrån den arbetsmarknadspolitiska bedömningen, förebygga och bryta långtidsarbetslöshet, sörja för god förvaltning och trygga förutsättningar. Enheten har ett särskilt ansvar för att samordna och stödja myndighetens arbete inom etableringsuppdraget, arbetslivsinriktad rehabilitering och för sektorsansvaret inom funktionshinderpolitiken. Vidare har enheten ett särskilt ansvar för att verka för en korrekt ärendehandläggning, vilket bland annat inkluderar arbetet med skyddade personuppgifter och handlingsplaner.

Enheten består av två sektioner och totalt ca 45 medarbetare.

Beskrivning av tjänsten

Verksamhetsutveckling och förändringsarbete är en naturlig del av arbetet på enheten, för att möta de politiska förväntningarna på myndigheten och samtidigt leva upp till de krav och uppgifter som ställs på myndigheten.

Vi söker nu en kvalificerad handläggare som kommer vara direkt underställd enhetschef för att bistå ledning i att hålla samman enhetens uppdrag, driva genomförande mot uppställda mål, företräda enheten i nätverk och arbetsgrupper, bidra med struktur och tillhandahålla sammanställda underlag för beslut. Du förväntas identifiera och analysera utvecklingsområden och ta fram förbättringsförslag. För enhetens räkning inhämtar och upprätthåller du kunskap samt bistår med omvärldsbevakning. Som särskilt ansvarsområde kommer du att arbeta med det strategiska arbetet inom ramen för etableringsuppdraget och utrikesfödda.

Tjänsten förutsätter en förmåga att arbeta mål- och resultatinriktat och att du har en mycket god förmåga att skapa struktur i ditt och andras arbete. Du behöver vara flexibel då förutsättningar och styrning kan påverka arbetet med kort varsel och ställa krav på nya prioriteringar. Du kommunicerar tydligt och pedagogiskt, och visar en lyhördhet och öppenhet för andra perspektiv. Du är ansvarstagande, självgående och har en mycket god samarbetsförmåga. Vidare har du en god analytisk förmåga och kan se koppling mellan helhet och detaljer.

Grundläggande krav för tjänsten

Skallkrav
- Akademisk utbildning om minst 120/180hp med juridisk, samhällsvetenskaplig eller ekonomisk inriktning eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer som relevant
- Erfarenhet från kvalificerat övergripande, samordnande eller strategiskt arbete inom offentlig sektor
- Minst två års erfarenhet från arbete med utrikesfödda
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
- Goda kunskaper i Officepaketet

Övriga meriter för tjänsten

- Aktuell erfarenhet av att leda eller driva förändringsarbete och verksamhetsutveckling i offentlig verksamhet
- Ytterligare språkkunskaper
- Erfarenhet från arbete inom civilsamhälle

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:


- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning.

Placeringsorten är på vårt huvudkontor i Solna, Stockholm. Möjlighet till visst arbete på distans erbjuds.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2022-07-06

Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök” Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg/intyg som styrker kraven om utbildning och/eller arbetslivserfarenhet i din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Urvalstest kan förekomma i vår rekryteringsprocess och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökningstiden gått ut.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning