arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Kommunikatör till Institutionen för Mark & Miljö

 • Yrkesroll

  Informatör/Kommunikatör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 juli

 • Sök jobbet senast

  23 augusti

Om jobbet

Institutionen för Mark & Miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning i jordbrukslandskapet och skogen såväl som i urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier kring livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Institutionens verksamhet är huvudsakligen lokaliserad till Mark-Vatten-Miljöcentrum på SLU Ultuna campus i Uppsala med en forskargrupp placerad i Skara.

Arbetsuppgifter:

Tillsammans med dina kollegor kommer du att arbeta med kommunikation kring markforskning och markens roll inom skogs- och jordbruksproduktion, samt därtill kopplade miljöfrågor. Marken är en viktig resurs på många sätt och en långsiktig målsättning är att öka samhällets medvetenhet om markens betydelse och utsatthet. Med utgångspunkt i vår forskning kommer du bidra till konstruktiva dialogprocesser där avvägningar mellan olika intressen står i fokus.  Du blir en viktig resurs i vår löpande forskningskommunikation.  

Arbetet innefattar såväl strategisk kommunikationsplanering och uppföljning som praktisk produktion, men också intern kommunikation och organisation av evenemang och andra aktiviteter. Du kommer att bistå i arbetet med att etablera och utveckla nätverk mellan universitet, näringsliv och samhälle, och även att arbeta internationellt inom ett stort europeiskt projekt kring jordbruksmark och klimat. Vidare kommer du att ansvara för institutionens kommunikationskanaler såsom hemsidor, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Kvalifikationer:

Vi söker en mångsidig medarbetare som kan hantera de flesta av kommunikatörens verktyg och uppgifter. Du har relevant högskoleutbildning och gärna några års erfarenhet av arbete med såväl strategisk som operativ forskningskommunikation. Kunskap om miljöfrågor och god förståelse för vetenskaplig metodik är meriterande.

För arbetet är det viktigt med ett gott kommunikativt omdöme och förmåga att entusiasmera andra. Du är en god skribent på svenska och engelska och kan snabbt göra komplexa vetenskapliga ämnen tillgängliga och intressanta för bredare målgrupper. Som person är du initiativrik, lyhörd, självgående, får saker att hända och har god samarbetsförmåga.

SLU är ett parallellspråkigt universitet och du behöver därför kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och i skrift.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-08-23.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Informatör/Kommunikatör

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Tidsbegränsad anställning 24 månader Ej specificerat