arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Kammarrätten i Göteborg söker nyutexaminerade jurister till Traineeprogram

 • Yrkesroll

  Förvaltningsjurist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 november

 • Sök jobbet senast

  19 januari

Om jobbet

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

https://www.domstol.se/om-sveriges-domstolar/sa-fungerar-domstolarna/ 

 

Domstolarna är en av hörnstenarna i vårt demokratiska samhälle. Alla som arbetar i Sveriges Domstolar bidrar till den viktiga samhällsfunktionen att upprätthålla en rättssäker och effektiv rättskipning av hög kvalitet.

Kammarrätten i Göteborg är den näst största av Sveriges fyra kammarrätter. Domstolens huvudsakliga uppgift är att pröva de mål som överklagas från förvaltningsrätterna i Göteborg, Karlstad och Malmö.

I kammarrätten handläggs ett mycket stort antal olika slags mål. Vanliga måltyper är socialförsäkringsmål, skattemål och mål som gäller tvång mot person, t.ex. mål om omhändertagande av barn och unga, s.k. LVU-mål. Andra exempel är upphandlingsmål, mål om utlämnande av allmän handling och mål om laglighetsprövning av kommunala beslut. Vanligt förekommande är också mål om ekonomiskt bistånd, mål som gäller tillstånd att inneha vapen, serveringstillstånd och körkort samt kriminalvårdsmål. Kännetecknande för rättskipningen i kammarrätten är den mycket stora variationen av mål.

I kammarrättens uppdrag ingår ett ansvar för den fyraåriga domarutbildningen som fullgörs genom bl.a. utbildning av kammarrättsfiskaler fram till förordnande som kammarrättsassessorer. Kammarrätten anställer också löpande nyutexaminerade jurister inom ramen för ett traineeprogram.

Kammarrätten präglas av ett öppet och trivsamt arbetsklimat. Vi arbetar aktivt med digitaliseringsfrågor och strävar efter att vara en modern och attraktiv arbetsplats med engagerade medarbetare och att erbjuda en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetssammanhang.

Kammarrätten är centralt belägen i Göteborg och har ungefär 120 medarbetare. Organisationen består av tre dömande avdelningar och en administrativ avdelning som utgörs av den måladministrativa enheten, serviceenheten och enheten administrativt kansli.

För mer information om kammarrätten, se vår hemsida http://www.kammarratten.goteborg.se/

Inledning

Är du nyutexaminerad jurist, eller i slutet av din juristutbildning, och vill pröva att arbeta i allmän förvaltningsdomstol? Vill du få en unik möjlighet att tidigt i din karriär testa arbetet i överrätt? Efter tiden som traineejurist kommer du att vara väl rustad för din framtida karriär, både i och utanför domstol.

I mars 2023 startar en ny omgång av traineeprogrammet vid Kammarrätten i Göteborg tillsammans med våra tre underrätter, Förvaltningsrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Karlstad och Förvaltningsrätten i Malmö. 

Arbetet innebär 
Som traineejurist arbetar du på samma sätt som domstolens föredragande jurister. Du gör rättsutredningar, föredrar mål som ska avgöras och skriver förslag till domar och beslut. Du kan också få delta vid muntliga förhandlingar. Vi erbjuder dig ett viktigt och meningsfullt arbete med renodlade och kvalificerade juridiska arbetsuppgifter inom olika rättsområden. Du får arbeta med många av de varierande måltyper som avgörs av de allmänna förvaltningsdomstolarna, det kan exempelvis vara körkortsmål, mål om ekonomiskt bistånd eller tvångsvård av unga. Du får även genomgå ett utbildningspaket i domstolens regi.

Som traineejurist arbetar du halva anställningstiden i kammarrätten och andra halvan i förvaltningsrätten. Traineeprogrammet ger dig en unik möjlighet att pröva arbete i överrätt redan i inledningen av din yrkeskarriär. 

Kravprofil

Vi söker dig som
 • har tagit examen vid juristprogrammet med mycket gott resultat, tidigast den 1 februari 2022och senast i början av 2023
 • har lätt för att arbeta självständigt
 • har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, är ansvarsfull, engagerad och noggrann
 • har lätt för att samarbeta med kollegor 
 • har ett mycket gott omdöme.

Ansökan

Ansökan ska ha kommit in till kammarrätten senast den 19 januari 2023. Du gör en ansökan för denna anställning via vårt rekryteringsverktyg Varbi – Du loggar in som arbetssökande. Därefter följer du anvisningarna i systemet. 

Till ansökan ska bifogas:

•     studieintyg
 •    examensbevis 
 •    ett personligt brev där du beskriver varför du söker anställning som traineejurist och anger vid vilken eller vilka av våra tre förvaltningsrätter du vill tjänstgöra.
Har du inte fått ditt examensbevis kan du komplettera med det, dock senast den 10 februari 2023. Examensbevis ska ha kommit in till kammarrätten innan beslut om anställning meddelas.

Urval och tillsättning

Ansökningarna kommer att behandlas löpande. Arbetspsykologiska tester kommer att ingå som en del i urvalsprocessen.

Utöver de formella kraven kommer hänsyn att tas till om du under dina studier har visat ett särskilt intresse för offentlig rätt eller förvaltningsprocessrätt. Du ska i ditt personliga brev motivera vad du kan bidra med som traineejurist utifrån kravprofilen. Dina personliga egenskaper och din personliga lämplighet är avgörande vid rekryteringen. Kammarrätten strävar efter jämställdhet och ökad mångfald vid tillsättningen av anställningarna.

Övrigt

Anställningen är cirka ett år med början den 1 mars 2023 (visstidsanställning). Som traineejurist arbetar du halva anställningstiden i kammarrätten och andra halvan i förvaltningsrätten.

Besök kammarrättens webbplats för mer information om traineeprogrammet: https://www.domstol.se/kammarratten-i-goteborg/om-kammarratten/aktuellt/traineeprogram-pa-kammarratten/.

 

För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Förvaltningsjurist

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 1 mars 2023 Visstidsanställning till