arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Jurister till rättsavdelningen

 • Yrkesroll

  Verksjurist

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 augusti

 • Sök jobbet senast

  3 oktober

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. A481.617/2022 jobb.na@polisen.se

Om jobbet

Är du redo för en större uppgift? Vi söker jurister till vår strategiska sektion för rättslig styrning och stöd. Hos oss kommer du att arbeta med integritetsfrågor i Sveriges största myndighet som just nu vässar den tekniska förmågan för att öka tryggheten och minska brottsligheten i landet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Totalt arbetar cirka 150 jurister på rättsavdelningen, spridda över hela landet. Rättsavdelningen består av sju regionala rättssektioner samt tre centrala processägarsektioner: sektionen för informationsförvaltning, rättslig styrning och stöd och förvaltningsrättssektionen.
Sektionen för rättslig styrning och stöd ansvarar för den rättsliga styrningen i myndigheten. Ansvaret innefattar bland annat den interna styrningen genom styrdokument, myndighetens involvering i alla delar av lagstiftningsprocessen samt uppföljning av regelefterlevnad som sker internt eller av tillsynsmyndigheter som Justitieombudsmannen, Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnde, Integritetsskyddsmyndigheten och Justitiekanslern.
Sektionen ger även rättsligt stöd till avdelningarna, bland annat Nationella operativa avdelningen (NOA), samt till myndighetens ledning. Det senare innefattar att granska underlag och förslag till beslut som ska fattas av rikspolischefen.
Sektionen har också ett övergripande ansvar för myndighetens dataskyddsfrågor, domstolsprocesser och kontakt med Justitiedepartementet i lagstiftningsfrågor. Vid sektionen finns även myndighetens dataskyddsombud placerade. Sektionen samordnar också det rättsliga stödet som ges av jurister vid de regionala sektionerna. Vid sektionen för rättslig styrning och stöd arbetar cirka 55 jurister, varav ett antal är specialiserade dataskyddsjurister.
Arbetsuppgifter
Gruppen du tillhör fokuserar på frågor inom dataskydd, kamerabevakning och e-förvaltning. Sektionen satsar nu på en ambitionshöjning inom bland annat områdena kamera, biometri, DNA, AI, e-tjänster och internationell samverkan.
Du kommer huvudsakligen arbeta med att ge rättsligt stöd rörande dataskydd/personuppgiftsfrågor inom något eller flera av ovan nämnda områden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär, men är inte begränsade till att:
Lämna stöd och rådgivning till verksamheten rörande kamera- och dataskyddslagstiftningen
Genomföra rättsutredningar och konsekvensanalyser för nya eller förändrade personuppgiftsbehandlingar och IT-system
Lämna stöd vid upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal, styrdokument och överenskommelser om direktåtkomst
På strategisk nivå utforma strukturer och metoder för polisens informationshantering, personuppgiftsbehandling och kamerabevakning
Företräda Polismyndigheten vid kontakter med Regeringskansliet, tillsynsmyndigheter och andra brottsbekämpande myndigheter.
Handlägga remisser inom dataskydd, kamera och e-förvaltning.

Det rättsliga stöd som ges innebär utöver att skriva rättsutredningar och bidra med expertis i rättsliga frågor i syfte att säkerställa att utvecklingsarbetet genomförs inom ramen för gällande rätt, även att identifiera behov av författningsändringar och aktivt bidra till rättsutvecklingen. Du ska självständigt kunna driva ditt arbete men också ingå i tvärfunktionella arbetsgrupper tillsammans med andra kompetenser inom myndigheten.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
juris kandidatexamen eller juristexamen,
minst två års erfarenhet av självständigt juridiskt arbete som bedöms som relevant för tjänsten och
en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.

Vi ser det som meriterande om du har:
genomfört notarietjänstgöring
erfarenhet av juridiskt arbete inom dataskyddsområdet,
erfarenhet av arbete på Regeringskansliet, brottsbekämpande myndighet eller tillsynsmyndighet
arbetat med verksamhetsutveckling i större organisationer
erfarenhet av arbete med tolkning och tillämpning av EU-rättsakter
erfarenhet av juridiska frågor som aktualiseras i digitaliseringsprojekt och vid utveckling av e-tjänster och e-förvaltning

Som jurist vid Polismyndigheten är det viktigt att du kan arbeta i ett högt tempo och är prestigelös och lösningsinriktad. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du har en mycket god analytisk förmåga och att du är noggrann och strukturerad. Du behöver också kunna driva ditt arbete framåt och ta egna initiativ för att lösa komplexa arbetsuppgifter. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra för att nå gemensamma mål.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Anställningen kräver svenskt medborgarskap då tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Arbetsort: Stockholm i förstahand. Andra orter kan bli aktuella i enskilda fall.
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Jurist
Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.na@polisen.se senast måndagen den 3 oktober 2022. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr. A481.617/2022 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A481.617/2022 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Varmt välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Önskat
 • Verksjurist

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. jobb.na@polisen.se