arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Junior forskare inom fiskvälfärd

 • Yrkesroll

  Zoolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 februari

 • Sök jobbet senast

  2 mars

Om jobbet

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Institutionen: Institutionen har ca 65 medarbetare i framförallt Skara, som ligger i Sveriges mest lantbruksdjurstäta område, samt även i Uppsala och Göteborg. Här arbetar agronomer, etologer, veterinärer, biologer, etiker samt teknisk och administrativ personal. Institutionen har ansvar för SLU Götala nöt- och lammköttsforskning, som ligger strax utanför Skara.

Forskning: Institutionen är ansvarig för både grundforskning och tillämpad forskning inom husdjurens miljö och hälsa, etologi, djurskydd, djuretik, köttvetenskap, idisslarnutrition, lantbruksekonomi och djurproduktionssystem. Forskningen genomförs i samarbete med tex lantbruksnäring, myndigheter och andra lärosäten inom regionala, nationella och internationella nätverk.

Utbildning: Institutionen utbildar bland annat studenter på kandidat- och mastersnivå på etologi- och djurskyddsprogrammet, veterinärprogrammet, husdjursagronomprogrammet, sport- och sällskapsdjursprogrammet samt djursjukskötarprogrammet.

Arbetsuppgifter:

Vi söker en forskare som ska arbeta inom forskningsprojektet FRESH (Fish REaring and Stress Hazards). Vi letar efter någon som är intresserad av fiskfysiologi och djurskydd, och som kommer att arbeta inom flera projekt relaterade till bedömningar av fiskvälfärd. Arbetsuppgifterna kommer att inkludera datainsamling, både i laboratoriet och i fält, samt att sammanställa resultat i rapporter och vetenskapliga publikationer.

Eftersom fiskvälfärd i allmänhet, och frågor relaterade till bedövning och avlivning i synnerhet, är ett historiskt förbisett forskningsområde är det övergripande temat för vår forskning att utvärdera hur antropogena och/eller miljömässiga stressfaktorer påverkar fiskars fysiologi, hälsa och välfärd. För att lyckas med det fokuserar vi forskningen på följande två forskningsområden:

1) Fiskvälfärd vid bedövning och slakt
Med hjälp av en nyutvecklad icke-invasiv teknik för att registrera hjärnaktivitet (EEG) hos fisk utvärderar och optimerar vi olika bedövningsmetoder utvecklade för traditionella arter inom europeiskt vattenbruk (t.ex. laxfiskar och havsabborre), nya kandidatarter (t.ex. tilapia och mal) samt för vildfångad fisk (t.ex. sill).

2) Fysiologiska bedömningar för förbättrad välfärd hos odlad fisk
Det är praktiskt taget omöjligt att visuellt bedöma fiskvälfärden inom det moderna vattenbruket, då tiotusentals individer hålls tillsammans i stora uppfödningskassar. I det här projektet använder vi oss av olika nyutvecklade biosensorer för att på avstånd kunna undersöka t.ex. hur fiskars hälsa och välfärd påverkas av att leva olika odlingssystem (e.g. kassodling och återcirkulerande vattenbrukssystem/RAS). I projektet undersöker vi också förekomst och konsekvenser av hjärt-kärlsjukdom hos odlad fisk samt att vi kartlägger de underliggande riskfaktorer som bidrar till utvecklandet av dessa sjukdomar. 

Kvalifikationer:

Krav:
 • Doktorsexamen i zoologi, zoofysiologi eller annat relevant område
 • Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
 • God kommunikationsförmåga och erfarenhet av att arbeta i ett team 

Meriterande:

 • Erfarenhet av att arbeta med fisk
 • Praktisk erfarenhet av att bedöma stress
 • Praktisk erfarenhet av att bedöma djurs medvetande
 • Körkort

Placering:

Personen kommer att vara anställd av Institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), men stora delar av arbetet kommer att ligga vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, som kommer att vara huvudsaklig placeringsort. En del av arbetet kommer också att utföras på kommersiella fiskodlingar och/eller fiskefartyg.

Anställningsform: 
Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

1 juni 2021 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-03-02.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Zoolog

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat