arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Internrevisor till Statens servicecenter

 • Yrkesroll

  Internrevisor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 november

 • Sök jobbet senast

  12 december

Om jobbet

Statens servicecenters uppdrag är att erbjuda effektiv service till medborgare och myndigheter. Vi ansvarar för Sveriges lokala servicekontor där vi ger information och service från Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi bidrar även till en effektivare statsförvaltning genom att leverera administrativa tjänster och konsultstöd till statliga myndigheter inom ekonomi, lön och HR. Tillsammans är vi cirka 1400 anställda.
Servicekontoren finns över hela landet, från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Vårt huvudkontor finns i Gävle.

Hos oss får du bidra med din kompetens i arbetet för en effektivare statsförvaltning nära medborgaren.

Statens servicecenter bildades 2012 och myndigheten har sedan dess förändrats och fått utökade uppgifter. Den spännande förändringsresan fortgår och därmed ställs krav på ett visst mått av agil revision.

Internrevisionens uppgift är att oberoende och objektivt granska och lämna förslag till förbättringar av Statens servicecenters process för intern styrning och kontroll. Funktionen är organisatoriskt placerad under styrelsen och består av en internrevisionschef och en internrevisor. Statens servicecenters internrevision arbetar i enlighet med internrevisionsförordningen och internationella standars för internrevision.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Du får en bred och djup inblick i hela myndighetens verksamhet. Granskningarna utgår ifrån den av styrelsen beslutade revisionsplanen. I arbetet förväntas du löpande identifiera, analysera och värdera risker samt bidra till framtagandet av internrevisionsplanen. Du planerar, genomför och rapporterar internrevisionsgranskningar med hög kvalitet. Arbetet kan även innehålla en konsultativ roll gentemot organisationen i övrigt. Vidare kommunicerar du resultatet av granskningarna med verksamheten, för ledningsgruppen, revisionsutskottet och på styrelsemöten tillsammans med chefen. Du deltar aktivt för att vidareutveckla internrevisionsmetodiken. I uppgifterna ingår även att löpande bevaka olika verksamhets- och sakområden för att internrevisionen ska kunna vara uppdaterad kring pågående aktiviteter och fånga eventuella risker.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
 • Akademisk examen inom företagsekonomi eller annat för verksamheten relevant område så som samhällskunskap, juridik, systemvetenskap osv.
 • Du har erfarenhet av revisionsarbete (intern-/externrevision) eller annat utredningsarbete som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
 • Kunskaper om revisionsmetodik

Vidare ska du ha följande förmågor:

• Att självständigt ta ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmågan att kunna jobba självständigt
 • Att ha god analytisk förmåga och kunna dra slutsatser utifrån komplext material
 • Att skapa struktur i ditt arbete och hålla givna leveranstidpunkter
 • Att vara pedagogisk och kunna agera rådgivare i vissa situationer
 • Att kommunicera väl på svenska i tal och skrift och kommunicera resultatet på lämpligt sätt till mottagarna
 • Att arbeta bra med andra människor och bidra positivt till arbetsgruppens arbetsklimat
 • Att ha hög integritet

Övrigt

Anställningen är 100 % och tillsvidare.
Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Anställningen är placerad i Gävle alternativt Stockholm, efter överenskommelse.
Resor förekommer inom Sverige i begränsad omfattning.
I denna rekrytering kan ett arbetstest komma att användas som en del i urvalsarbetet.

Välkommen med din ansökan innehållande CV samt personligt brev senast den 12 december 2021. I ditt CV ska det tydligt framgå år och månad för dina anställningar samt en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter. Intervjuer planeras att påbörjas under v.2, 2022.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och du måste därför vara svensk medborgare. En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Statens servicecenter verkar för en diskrimineringsfri arbetsplats med ökad mångfald och jämställdhet.

Vi har gjort medieval för våra annonser och undanber kontakter från medie- och rekryteringsföretag.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Internrevisor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat