arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Informationsförvaltare till infrastrukturenheten

 • Yrkesroll

  Registrator

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 oktober

 • Sök jobbet senast

  3 november

Om jobbet

DO söker en informationsförvaltare för ett vikariat
Diskrimineringsombudsmannen (DO) utvecklar vår verksamhet bland annat via nya arbetssätt och via digitalisering. Vi behöver förstärkning i vårt arbete med informationsförvaltning. Vi söker därför dig som är registrator och vill arbeta med utveckling och utvecklas i en organisation som arbetar med att göra skillnad.

Tjänsten är placerad på infrastrukturenheten.

Infrastrukturenheten

Enheten ansvarar för att utveckla, kvalitetssäkra och säkerställa väl fungerande processer och leveranser inom enhetens ansvarsområden. Här ingår registratur och arkiv, IT och telefoni, reception och växel, lokal- och säkerhetsarbete samt arbete med fysisk tillgänglighet och miljö/hållbarhetsarbete.

Dina arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna inom informationsförvaltning på myndighetens registratur ingår såväl löpande arbete som utveckling.

I vår utveckling och digitalisering är övergång till nytt system för diarium, dokument- och ärendehantering en central del. En annan nyhet är att registratorsfunktionen kommer börja arbeta med sekretessgranskning i arbetet med utlämning av allmänna handlingar. På sikt ska myndigheten arbeta med övergång till e-arkiv. I rollen ingår även att tillsammans med kollegorna löpande bidra till, genomföra och följa upp utveckling av processer inom informationsförvaltning och registratur på DO.

Löpande arbetsuppgifter är exempelvis posthantering, diarieföring, arkivering, återsökning av handlingar enligt upprättad arkivförteckning samt att hålla handlingar ordnade. Du kommer besvara telefonsamtal och e-post från allmänhet, hantera utlämnande av allmänna handlingar, stödja myndighetens medarbetare i interna frågor gällande registrering och arkivering samt ta fram ärendestatistik.

Samverkan och många kontakter såväl internt inom myndigheten som med externa parter är en naturlig del i arbetet.

Kravprofil


Vi söker dig med
 • gymnasiekompetens
 • utbildning i registratorsarbete och dokumenthantering för registrator
 • aktuell erfarenhet av arbete som registrator inom offentlig sektor
 • flerårig erfarenhet av att arbeta i diarieföringssystem och med digital ärendehantering
 • god kännedom om de lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och registraturens funktion och ansvar
 • erfarenhet av verksamhets- och rutinutveckling inom registratur och arkivering
 • goda kunskaper i MS Officepaketet
 • goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Du ska ha förmåga att

 • ge god service och stöd till medarbetare och allmänheten
 • vara noggrann och strukturerad
 • inge förtroende och ha hög integritet
 • arbeta självständigt samt även ha mycket god samarbetsförmåga
 • vara lösnings- och utvecklingsinriktad
 • kunna växla mellan olika arbetsuppgifter och svårighetsgrader
 • vara kommunikativ i tal och skrift

Meriterande

 • utbildning inom arkiv- eller informationsvetenskap
 • erfarenhet av liknande arbetsuppgifter på statlig myndighet
 • erfarenhet av diarieföring i Evolution
 • erfarenhet av att arbeta i dokumenthanteringssystem
 • erfarenhet av att besvara inkommande frågor angående ärenden från allmänheten
 • erfarenhet av att hantera begäran om utlämning av allmän handling och sekretessgranskning
Stor vikt kommer att läggas vid de personliga förmågorna.

Tjänsten är ett vikariat på ett år med möjlighet till förlängning, med start i januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Om DO

DO är en statlig myndighet och vårt uppdrag regleras i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. I uppdraget ingår att utöva tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567) och därutöver att verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet. Vi ska också genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter. DO ska vidare på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Läs mer om DO på Jobba hos oss | DO

Vi erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. Varje medarbetare har eget rum.

Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

Kontaktpersoner är rekryterande chef Lena Björk och HR-generalist Catrin Rosenholm. Fackliga företrädare är Olle Andersson Brynja för Saco och Ammar Makboul för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 3 november via ansökningsfunktionen på www.do.se/om-do/jobba-hos-oss/lediga-tjanster/ alternativt till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna med referensnummer LED 2021/482. Observera att vi inte ser din profilsida på LinkedIn som en inskickad ansökan och meritförteckning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Registrator

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat