arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

IBSS-soldater till Bevakningskompaniet

 • Yrkesroll

  Soldat/Sjöman

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 oktober

 • Sök jobbet senast

  15 december

Om jobbet

Om tjänsten
Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50 000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv.

Bevakningskompaniet Amf1 bedriver bevaknings- och IBSS-tjänst inom Haninge Garnison samt i Stockholms skärgård. Tjänsten omfattar tjänstgöring i någon av förbandets garnisonsvakter, skjutfältsvakter, yttre tjänst som insatsberedd skyddsstyrka samt patrullering till lands och sjöss. Arbetet präglas av stor rörlighet och bedrivs i huvudsak som passtjänst med koncentrerad arbetstid och till del tjänstgöring med jour på arbetsplatsen.

Amfibieregementet/ Amf1 leder en manöverbataljon och två kompanier med heltids- och deltidsanställd personal samt två hemvärnsbataljoner med frivillig personal. Förbandet är ett markstridsförband som förflyttas främst med stridsbåtar. På förbandsbaserna och dess anslutande övningsfält runt om i skärgården övar, tränar och utbildas förbandet mot att verka där vatten möter land; en skärgård, ett floddelta, en hamn.

Sökbara tjänster
Soldat ingående i InsatsBeredd SkyddsStyrka (IBSS)
Samtliga tjänster är OR1-3.

Vem är du?
Rekryteringen riktar sig till dig som genomfört grundläggande militär utbildning på Amf1 eller annat förband samt rekryter vid pågående grundutbildning vid Amf1 och andra förband.

Kvalifikationer
• Militär grundutbildning
• Fysiska grundkrav motsvarande soldat i markstridstjänst, vilka kommer att testas i samband med urvalsprocessen.

Stor vikt kommer att läggas på bedömningen av individens personliga lämplighet för tjänsten.

Meriterande
• Genomfört militär grundutbildning på Amf1
• Militära förarbevis fordon och båtar
• Genomförd militär grundutbildning i närtid

Övrigt
Heltidstjänstgöring/kontinuerlig tjänstgöring, 6 månaders provanställning, uppsägningstid 1-2månader.
Anställning som GSS/K (Avtal om tidsbegränsade anställningar med kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten)
Tillträde 2019-12-15 alternativt enligt överenskommelse.
Placering Amf1 Haninge garnison, Hårsfjärden
Lön enligt avtal. Grundlön 19’000 kr – 23’500 kr.

Kontaktpersoner
Frågor hänvisas till amf1-bevkomp@mil.se.

Fackliga representanter
OFR/O Simon Abrahamsson of-amf@mil.se
OFR/S Björn Engren forsvarsforbundet-f55@mil.se
SACO Carl Thyrén  saco-f-haninge@mil.se
SEKO Anders Rydberg 070-219 40 50.

Ansökan
DOKUMENT ATT BIFOGA DIN ANSÖKAN
• Ansökningsbrev
• CV med referenser
• Intyg på betyg och utbildningsbevis

Välkommen med din ansökan senast 2019-12-15.

--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Amfibieregementet verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden.

Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Våra krigsförband omfattar Andra amfibiebataljonen, 17:e bevakningsbåtkompaniet och 132:a säkerhetskompani sjö samt tre hemvärnsbataljoner. Förbandet är baserat i Haninge (Berga), i Göteborg och på Gotland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.