arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

HSEQ-koordinator

 • Yrkesroll

  Fartygsbefäl

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 juni

 • Sök jobbet senast

  29 augusti

Om jobbet

Sveriges vackraste arbetsplats söker en

HSEQ-koordinator

med placering i Norrköping


Rederiet, en viktig del i Sjöfartsverket
Rederiet har redaransvaret för Sjöfartsverkets fartyg och ansvar för att förvaltningen av fartygen är effektiv. Rederiet är uppdelat i Tekniska enheten samt Affärsområde Isbrytning. 

Affärsområde Isbrytning ansvarar för att upprätthålla vintersjöfarten i Sverige genom isbrytningsverksamheten. Affärsområde Isbrytning har även ansvaret för driften av Sjöfartsverkets större arbetsfartyg samt SLU:s undersökningsfartyg Svea. 

Tekniska enheten ansvarar för ca 100 fartyg inom Sjöfartsverket, såsom lotsbåtar, farledsfartyg, sjömätningsfartyg och isbrytare, samt har tekniskt och personellt ansvar för Svea. Vi är i dagsläget åtta medarbetare på Tekniska enheten, rederiinspektörer med olika specialområden såsom skeppsbyggnad, maskin och el.

Vi behöver nu förstärka Rederiet med en HSEQ-koordinator, med huvudsaklig kompetens inom det nautiska området, ISM och HSEQ, med placering i Norrköping på Rederiet Tekniska enheten. 

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med frågor som rör säkerhet, kvalitet, kompetens, utbildning, behörigheter, regler, arbetsmiljö på våra egna fartyg likväl som fartyg på managementuppdrag för externa kunder. Du kommer att hantera Sjöfartsverkets ISM genom daglig administration/uppdatering, utveckling och underhåll av systemet, sköta rapportering och hantering av avvikelser, utföra internaudit och ha en sammanhållande funktion gentemot fartygen. Du kommer att ha mycket kontakt med vårt klassningssällskap RINA. I ett uppstartskede kommer du att ansvara för den påbörjade digitaliseringen av befintligt ISM-system och att implementera detta ombord på de större fartygen. Du kommer även ansvara för och förvalta samt till viss del implementera ”ISM-light” för våra mindre fartyg, även det ett digitalt system. 

I dina arbetsuppgifter ingår att bevaka och implementera förändringar till följd av nya föreskrifter och lagar, exempelvis via IMO eller Transportstyrelsen. Du kan även komma att ingå i ny- och ombyggnadsprojekt där din nautiska kompetens blir värdefull i frågor gällande exempelvis teknisk utrustning. Du kommer att ingå i Sjöfartsverkets fartygssäkerhetsråd, där frågor om säkerhetsnivå/standard på Sjöfartsverkets fartyg bereds för beslut. Till exempel handlar det om frågor som rör utrustning, behörigheter, utbildningsnivåer och säkerhetsbesättningsbeslut. 

Arbetet innebär ett tätt samarbete med våra rederiinspektörer och fartygsledningar, såväl som med andra intressenter både internt och externt. Din placering är på vårt kontor i Norrköping, men tjänsten medför resor framförallt inom men också utom landet.

Vem är du?
Vi söker dig som uppfyller följande krav:
-    Sjökaptensexamen, eller utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdigt
-    Goda kunskaper om och flera års erfarenhet av systematiskt sjösäkerhets- och miljöarbete
-    God kunskap om nationella och internationella regelverk gällande fartygsdrift
-    Erfarenhet av arbete med att upprätta och förvalta ISM-system
-    Erfarenhet från arbete mot flaggstat och klassningsbolag 
-    Van och bekväm i att skriva underlag, PM och andra dokument
-    Talar och skriver obehindrat på såväl svenska som engelska
-    B-körkort, manuellt växlat fordon

Följande är meriterande:

-    slutförd utbildning inom ISM-auditering 
-    erfarenhet från och kunskap om mindre fartyg och dess utrustning

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Rollen som Nautisk inspektör kräver att du fattar självständiga beslut varför du måste vara initiativtagande och självgående. Du är öppen för andra och har lätt för att samarbeta och skapa professionella relationer. Samarbetet internt och externt kräver förutom god förmåga till kommunikation, också förmåga till helhetsperspektiv på verksamhet såväl som kontroll på tillgångar. Egenskaper som strategisk och analytisk är även framgångsfaktorer för att utföra tjänsten med gott resultat.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.

Varför ska du välja Sjöfartsverket

Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt – Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.

Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi  arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.

Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som ska tillsättas snarast. Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning. 
Intervjuer kommer att ske via Skype 7-9 september 2021.

Upplysningar:

Chef Tekniska enheten Albert Hagander 010-478 74 22 eller albert.hagander@sjofartsverket.se.

Fackliga företrädare: 
Saco Jesper Svensson, ST-Sjöfart Tapani Hoffrén, Seko Bengt-Erik Johansson, samtliga kan nås via vår växel 0771-63 00 00. 

Registrera din ansökan senast den 29 augusti 2021.
Diarienummer: 21-02998

Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Fartygsbefäl

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid