arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare till avdelningen för analys

 • Ort

  Kristinehamn

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 september

 • Sök jobbet senast

  10 oktober

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. registrator@elsakerhetsverket.se

Om jobbet

Elsäkerhetsverket har som mål att göra elen trygg och störningsfri. Vi arbetar för att elanläggningar och elprodukter ska vara säkra, att branschen och elyrkespersoner har rätt kompetens och för att allmänheten ska vara medvetna om farorna med el. Vi är en liten, modern och samarbetsinriktad myndighet med täta kontakter inom branschen. Nytänkande och öppenhet för att prova nya lösningar ser vi som viktiga förutsättningar för framgång. Våra engagerade och kompetenta medarbetare utför uppdraget med kvalitet, rättssäkerhet och hög servicegrad.
Elsäkerhetsverket ansvarar bland annat för auktorisation av det reglerade yrket elinstallatör som är ett krav för att få utöva yrket i Sverige. Vidare måste alla företag som utför elinstallationsarbeten på annans anläggning vara registrerade hos Elsäkerhetsverket.
Avdelningen för analys ansvarar för handläggning av auktorisationsansökningar från sökande med både svenska och utländska meriter samt registrering av elinstallationsföretag. Avdelningen arbetar dessutom med myndighetsövergripande analyser och utredningar, omvärldsbevakning och juridiskt stöd till myndigheten i stort.
Vi söker dig som vill arbeta i en spännande roll i den grupp som arbetar med ansökningar om auktorisation som elinstallatör och registrering av elinstallationsföretag. Tjänsten är placerad på huvudkontoret i Kristinehamn. Samtliga medarbetare har arbetat hemma under pandemin och det har fungerat väl. Elsäkerhetsverket arbetar för att möjligheten ska finnas till fortsatt distansarbete för de medarbetare som så önskar även efter pandemin.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara registrering, utredning, handläggning och beslut i ärenden om auktorisation som elinstallatör och ärenden som rör elinstallationsföretag.
Vi står inför utmaningen att hitta och skapa nya hållbara lösningar i ny teknik, du kommer att vara en viktig resurs i detta arbete. Det kan exempelvis vara utvecklingsfrågor och digitalisering inom handläggning, stöd och information till externa parter.
Du kommer även att ge information och svara på frågor gällande främst auktorisation och ärenden kring elinstallationsföretag via telefon och e-post.
För att vara kvalificerad för tjänsten ska du:
·ha erfarenhet av liknande arbetsuppgifter,
·ha en akademisk utbildning som är relevant för tjänsten eller annan utbildning som bedöms vara likvärdig och relevant för tjänsten,
·ha erfarenhet av handläggning i offentlig förvaltning,
·ha erfarenhet av att arbeta i digitala ärendehanteringssystem,
·ha erfarenhet av utveckling och utvecklingsarbeten rörande arbetssätt och rutiner,
·kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska och kunna anpassa budskap och innehåll efter mottagarens förutsättningar och behov,
·kunna uttrycka dig på ett enkelt och tydligt sätt i tal och skrift på engelska,
·ha de personliga egenskaper som framgår av kravprofilen.
Det är meriterande om du har erfarenhet, kunskap eller kompetens:
·inom projektledare, såväl mindre som större projekt,
·av utvecklingsprojekt,
·av digitalisering av arbetssätt, medverkat i IT utveckling och processkartläggning,
·om det svenska skolsystemet,
·av elinstallationsarbete.
Dina personliga egenskaper
Som person är du driven och initiativtagande, har lätt för att skapa tillit och ett bra samarbetsklimat, samtidigt som du kan arbeta självständigt. Vi söker dig som är analytisk, nyfiken och kan överblicka helheten, samtidigt som du kan gå in i detaljer genom ett strukturerat arbetssätt.
Som person bör du trivas i en omväxlande och dynamisk miljö där tempot tidvis kan vara högt och arbetsuppgifter snabbt kan förändras. Du har en stor integritet och en kommunikationsförmåga med väl utvecklad förståelse för kunskapsöverföring. Vi tar vara på din kreativitet och ditt engagemang och uppmuntrar dig till att komma med idéer och utmana invanda arbetssätt, alltid med fokus på effektivisering och kundnytta. Att du deltar i utvecklingsarbete och förändringar är en självklarhet. Vi arbetar hållbart genom kvalitetsarbete, metodutveckling, digitalisering och kompetensutveckling.
Om Elsäkerhetsverket
Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet med uppdraget att arbeta för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Utifrån visionen ”Trygg och störningsfri el” utövar vi aktiv tillsyn av elektriska anläggningar, elinstallationsföretag och elinstallatörer samt marknadskontroll av elektriska produkter. Myndigheten ansvarar för auktorisation av elinstallatörer och register över elinstallationsföretag. Vi arbetar med projekt, rapporter, analyser och statistik inom vårt område. Vi utarbetar också föreskrifter för elektrisk säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet samt deltar i teknisk standardisering både nationellt och internationellt. Ett aktivt samarbete med elbranschen och andra aktörer kring elsäkerhetsfrågor är en naturlig del av verksamheten. Myndigheten använder kommunikation som ett strategiskt verktyg för förändring och ökad kunskap.
Elsäkerhetsverket har 50 medarbetare med placering i Kristinehamn, Umeå, Hässleholm och Stockholm. Huvudkontoret ligger i Kristinehamn.
Elsäkerhetsverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv.
Du kan läsa mer om myndighetens olika verksamheter samt vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder på http://www.elsakerhetsverket.se
Ansökan
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara skriven på svenska och innehålla CV och personligt brev där vi vill att minst följande framgår:
·ditt namn och kontaktuppgifter,
·beskrivning av hur du uppfyller de obligatoriska kraven för tjänsten,
·beskrivning av de eventuella meriterande krav du uppfyller,
·en kort beskrivning av hur just du vill bidra i rollen som utvecklingsinriktad handläggare.
Betyg och intyg lämnas först vid nästa steg i rekryteringsprocessen, då vi även kommer att efterfråga referenser.
Ansökan till denna tjänst ska vara märkt med ref 7/2021och vara inkommen till oss senast den 10 oktober 2021. Den kan skickas via e-post till registrator@elsakerhetsverket.se, eller med vanlig post till Elsäkerhetsverket, Box 4, 681 21 Kristinehamn

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. registrator@elsakerhetsverket.se