arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare, naturvårdsärenden

 • Yrkesroll

  Miljöhandläggare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 september

 • Sök jobbet senast

  29 september

Om jobbet

Arbetsplatsbeskrivning

Enheten för natur- och viltärenden har 13 medarbetare och ansvarar bland annat för handläggning av naturvårdsärenden (prövning och tillsyn) samt vilt- och rovdjursförvaltning. Enheten är en av sex enheter på Avdelningen för miljö.

Arbetsuppgifter


Som handläggare av naturvårdsärenden bidrar du till en hållbar samhällsutveckling, främst genom att arbeta med ärenden enligt miljöbalkens 7 kapitel. Du handlägger självständigt tillstånd och dispenser i naturreservat och nationalparker, dispenser från strandskydd inom statligt skyddade områden och från det generella biotopskyddet, tillstånd enligt landskapsbildsskydd och artskyddsärenden. I rollen ingår även tillsynsärenden inom samtliga områdesskydd och tillsyn i form av samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken och stängselgenombrott. En stor del av arbetet utgörs även av internsamråd gällande detaljplaner och översiktsplaner. Här ingår även att delta i informationsmöten med kommunerna.

Vi som arbetar med naturvårdsärenden är en arbetsgrupp på sex personer. Vi har ett öppet arbetsklimat inom gruppen och arbetar även i nära samarbete med andra funktioner inom myndigheten. Du kommer även ha en hel del externa kontakter med myndigheter, kommuner, markägare och allmänheten. Tjänsten förutsätter därför mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga.

Arbetet är framför allt händelsestyrt vilket kräver förmåga att arbeta flexibelt och tidvis under press. Fältbesök ingår och körkort är därför ett krav.

Kvalifikationer


Krav
 • Naturvetenskaplig högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
 • Erfarenhet från ärendehandläggning inom naturvårdsområdet hos Länsstyrelse, kommun eller motsvarande
 • Körkort (B)
 • Mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt, vilket innebär att du formulerar dig tydligt, konkret och sakligt.

Meriterande

 • Flerårig erfarenhet från ärendehandläggning,
 • Erfarenhet av handläggning av flera ärendekategorier
 • Kunskaper/erfarenhet av miljöbedömningar inom t.ex. planprocesser och infrastrukturprojekt
 • Kunskaper i GIS eller motsvarande för tolkning av digitala kartor och flygbilder
 • Erfarenhet av digitalt arbetssätt

Personliga egenskaper

Arbetet förutsätter att du trivs med att arbeta i team och har god förmåga att vara ansvarstagande och konstruktiv tillsammans med andra. Du är resultatorienterad, flexibel och bra på att driva frågor självständigt. Du strävar alltid efter att skapa och förvalta goda relationer, såväl internt som externt.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Anställning


Anställningsform: Tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas
Omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast
Diarienummer: 112-33383-2019
Sista ansökningsdag: 2019-09-29

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i regionen. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, näringsliv, social utveckling, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration, infrastruktur och bostäder.

Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktigt hållbar utveckling i Stockholms län – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas. Bredden i vårt uppdrag ger våra 480 medarbetare intressanta och varierande arbetsuppgifter, goda möjligheter att utvecklas samt möjligheten att bidra till en god samhällsutveckling.

Ansvar, respekt, balans och engagemang vägleder oss i arbetet och beskriver vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter.