arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare inom gränsöverskridande avfallstransporter

 • Yrkesroll

  Miljöhandläggare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 januari

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Vi söker tre handläggare till gruppen för gränsöverskridande avfallstransporter på Återvinningsenheten. Vi söker dig som vill arbeta med prövning av tillstånd, vägledning och tillsynsvägledning inom området gränsöverskridande avfallstransporter och samverka med andra myndigheter för att minska illegala avfallstransporter till och från Sverige.

Gruppen för gränsöverskridande avfallstransporter arbetar med tillståndsprövning och internationell rapportering av gränsöverskridande avfallstransporter samt hantering av illegala avfallstransporter. I uppdraget ingår vägledning, tillsynsvägledning och myndighetssamverkan inom området och gruppen ger också stöd till regeringen i internationellt- och EU-arbete när det gäller frågor om gränsöverskridande avfallstransporter. Övriga kollegor på Återvinningsenheten arbetar med frågor kopplade till utökade producentansvar och engångsplast. 

Naturvårdsverket prövar årligen runt 900 tillstånd om import och export av avfall till och från Sverige och handlägger mer än 40 ärenden gällande olagliga transporter av avfall. Antalet ärenden har ökat och vi behöver förstärka gruppen som arbetar med gränsöverskridande avfallstransporter. Under året kommer gruppen bland annat även att utveckla ett nytt digitalt system för gränsöverskridande avfallstransporter samt bidra med sakkompetens i samband med regeringsuppdrag och revideringen av avfallstransportförordningen.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker tre handläggare. Den slutliga fördelningen av arbetsuppgifter och ansvarsområden påverkas av dina och övriga sökandes erfarenheter och kompetens. Justeringar kan även göras inom gruppen för gränsöverskridande avfallstransporter beroende på ditt och gruppens intresse och kompetens. Fördelningen mellan enskilda arbetsuppgifter kommer att variera över tid.

Samtliga tjänster omfattar prövning av inkomna tillståndsanmälningar för gränsöverskridande avfallstransporter enligt avfallstransportförordningen. Som del i detta granskar du och tar beslut i inkomna ärenden. Vid behov begär du in kompletteringar och kontaktar berörda aktörer och myndigheter i Sverige och utomlands. Alla tjänster omfattar även vägledning gentemot verksamhetsutövare och tillsynsvägledning gentemot tillsynsmyndigheter. 

Följande arbetsuppgifter kommer att fördelas på de olika tjänsterna utifrån dina och övriga sökandes erfarenheter och kompetens:
 • Internationell rapportering av gränsöverskridande avfallstransporter
 • Samverkan med svenska tillsynsmyndigheter, bland annat inom den nationella samverkansgruppen för GRÖT-tillsyn
 • Handläggning av ärenden kopplade till illegala transporter av avfall
 • Stöd till regeringen med avseende på EU:s fartygsåtervinningsförordning samt myndighetssamverkan kopplat till fartygsåtervinning
 • Utveckling av nya digitala system för tillståndsanmälningar för gränsöverskridande avfallstransporter (inklusive handläggarstöd)
 • Stöd i och avlastning med administration av inkomna anmälningar för gränsöverskridande avfallstransporter 
Beroende på dina och övriga sökandes erfarenheter och kompetens kan arbetsuppgifterna även komma att omfatta medarbete i regeringsuppdrag och stöd till regeringen i samband med andra EU- och internationella processer.

Din kompetens

Vi söker dig som har relevant examen från universitet eller högskola. Du ska även ha relevant arbetslivserfarenhet. 

Vi ser gärna att du har erfarenhet av handläggning, vägledning eller tillsyn från myndighet. Det är meriterande om du har erfarenhet inom avfallsområdet eller av myndighetssamverkan och har kunskap om avfallstransportförordningen eller annan avfalls- och miljölagstiftning. 

Du behöver kunna uttrycka dig väl skriftligt och muntligt på svenska och engelska och ha god datorvana.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna utförs både självständigt och i grupp och kräver att du är kommunikativ och bra på att samarbeta. Du är noggrann, följer rutiner, har ett systematiskt och resultatinriktat arbetssätt och är bra på att prioritera. Du har god förmåga att agera utifrån myndighetsrollen och förhåller dig objektiv.

Om anställningen

Det finns tre lediga tjänster för aktuell befattning. Samtliga tjänster avser tillsvidareanställningar på heltid.

Anställningarnas placering är Stockholm alternativt Östersund. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Resor förekommer under normala förhållanden i mindre omfattning i tjänsten, främst inom Sverige men kan även förekomma inom EU.

Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Självklart delar du vår värdegrund – att du i ditt arbete är lyhörd, professionell och offensiv.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 31:e januari 2021.

Kontakt

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta följande personer via växeln, tel.nr. 010-698 10 00.

Maria Elander, chef Återvinningsenheten

Ficre Zehaie, facklig representant, ST

Ulla Jennische, facklig representant, Saco

Om Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och arbetar pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Vi ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss se www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Jobba-hos-oss

Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Miljöhandläggare

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat