arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare hälsoriskbedömare/ toxikolog/veterinär

 • Yrkesroll

  Toxikolog

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 mars

 • Sök jobbet senast

  14 april

Om jobbet

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet med cirka 280 medarbetare. Vi sitter i lokaler belägna i centrala Sundbyberg. Som anställd hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete, både på nationell och internationell nivå. Produktion och användning av kemikalier kan orsaka hälso- och miljöproblem. Därför har Kemikalieinspektionen i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. I det arbetet behöver vi dig som vill vara med och bidra till en mer hållbar utveckling.

Avdelningen Tillstånd och upplysning ansvarar för att pröva ansökningar om produktgodkännande och dispenser för växtskyddsmedel, biocidprodukter och allmänkemikalier enligt den lagstiftning som Kemikalieinspektionen är ansvarig för. Avdelningen ansvarar också för rådgivning och regelinformation avseende tillämpning av gällande lagstiftning. Avdelningen består av fyra enheter och ett avdelningsstöd.

Tjänsten är placerad på enheten Hälsobedömning. Vi som jobbar på enheten idag är ett glatt gäng med blandad bakgrund och olika lång erfarenhet. Vi har ett öppet och tillåtande klimat och vi hjälps åt för att klara arbetsuppgifterna på bästa sätt. Vi är 17 medarbetare som deltar i handläggningsprocessen av bekämpningsmedel. Vi arbetar både med faro- och riskbedömning av produkter inom ramen för gällande regelverk. Enhetens huvudansvar är att pröva de delar i en ansökan som avser påverkan på människors och djurs hälsa samt dess kemikaliska egenskaper och effektivitet. Vi arbetar med ständiga förbättringar och utvecklar löpande vår verksamhet och vårt arbetssätt.

Vi erbjuder en spännande arbetsplats med kompetenta kollegor som har expertkunskap inom olika områden. Uppgifterna hos oss är utvecklande och varierande.

ARBETSUPPGIFTER

Du kommer att arbeta med prövning av ansökningar om godkännande av bekämpningsmedel och dispenser inom gällande EU-lagstiftning. Arbetet innebär att utvärdera faro- och riskbedömningar av bekämpningsmedel när det gäller hälsoskadliga effekter för människor och djur. En väsentlig del av arbetsuppgifterna består av att granska och sammanställa beslutsunderlag och rapporter inför beslut. Arbetet innebär en hel del administrativa uppgifter såsom införande av information i databaser men även kommunikation med sökande företag och andra myndigheter. Du kommer att arbeta både självständigt och i team och behöver kunna hantera flera ärenden samtidigt. Arbetet kräver också att du kan disponera din arbetstid, prioritera och leverera resultat i tid.

KVALIFIKATIONER

Du ska ha naturvetenskaplig högskoleutbildning med inriktning på toxikologi, veterinärmedicin eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig för tjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet av faro- och riskbedömning av kemikalier vid en myndighet, inom näringslivet eller från annat relevant arbete inom forskning. Du ska vara väl förtrogen med att läsa och granska vetenskaplig information. Du ska kunna uttrycka dig väl både i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet inom något eller några av följande områden:
 • humanexponering (metodik och/eller olika modeller för exponeringsanalys)
 • sensibilisering
 • dermal absorption
 • in vitro modeller
 • riskbedömning. Erfarenhet, kunskap och intresse för att bedöma produkteffektivitet är också meriterande.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från myndighetsarbete.

I din yrkesroll behöver du klara av att arbeta både självständigt och i team samt ha en god förmåga att leverera resultat i tid. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och särskilt viktigt är att du har gott omdöme, tar ansvar, är strategisk och har en god initiativförmåga. Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

ÖVRIGT

På Kemikalieinspektionen är varje medarbetare viktig för att vi som myndighet ska fungera och vi värnar därför om din hälsa och arbetsmiljö. Hos oss tas dina kunskaper till vara och du har stora möjligheter att utvecklas.
Du arbetar och agerar efter vår medarbetarpolicy och vår värdegrund. Vi förväntar oss att alla medarbetare bidrar till ett gott arbetsklimat och förstår sin roll som statstjänsteman i vårt gemensamma uppdrag.
Kemikalieinspektionen tillämpar sex månaders provanställning.

Vi bedriver också ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.

Kemikalieinspektionen tillämpar de statliga kollektivavtalen: Villkorsavtal och Villkorsavtal-T samt lokala kollektivavtal avseende bl.a. arbetstid.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Toxikolog

Lön

Individuell lönesättning. Månadslön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Snarast.