arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare - delta i utvecklingen av krishanteringsarbetet

 • Yrkesroll

  Departementssekreterare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 oktober

 • Sök jobbet senast

  20 oktober

Om jobbet

Kansliet för krishantering, sektionen för samordning - Justitiedepartementet

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som handläggare på sektionen för samordning arbetar du aktivt med att utveckla, tillämpa, beskriva och följa upp Regeringskansliets krishanteringsarbete. I din blivande roll identifierar, analyserar och implementerar du arbetssätt för att kontinuerligt förbättra krishanteringen. Detta kan bland annat innebära att du planerar, genomför och utvärderar övningar i krishantering som regeringen och Regeringskansliet genomför. Du deltar i sektionens löpande arbete med att stödja regeringen och Regeringskansliet med förberedelser inför och hantering av kriser.

Som en del i detta tar du bland annat fram olika typer av underlag och föredrar för chefer och politisk ledning. Kansliet för krishantering arbetar med att utveckla, samordna och följa upp Regeringskansliets krishanteringsarbete. Kansliet består av 39 medarbetare varav en chef för kansliet och två sektionschefer. Sektionen ansvarar för de samordningsuppgifter som kansliet har i förberedelserna inför och vid krishanteringsarbete. Sektionen ansvarar också för att planera och genomföra övning och utbildning inom krishantering för regeringen och Regeringskansliet, samordna kansliets internationella frågor och EU-arbete samt uppföljningar. Sektionschefen leder och planerar arbetet vid sektionen, företräder sektionen i ledningsgruppen, utvecklar och förbättrar verksamheten och svarar för en god arbetsmiljö.

Läs mer om kansliet på  www.regeringen.se

Din bakgrund

Du har en kandidatexamen med samhällsvetenskaplig eller annan relevant inriktning. Du har erfarenhet av att arbeta i Regeringskansliet eller vid annan statlig myndighet med frågor inom sektionens verksamhetsområde. Att du har goda kunskaper om det svenska krisberedskaps- och krishanteringssystemet är avgörande, liksom att du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på både svenska och engelska, kan du ytterligare språk är det meriterande. Om du tidigare har arbetat med politiska beställningar och beredningsprocesser samt har erfarenhet av övningsplanering samt planering av utbildningsinsatser ser vi även det som meriterande.

Dina egenskaper

Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. Tjänsten innebär mycket samarbete, inom och utom kansliet, och du behöver därför vara utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang med god förmåga att skapa kontakter och underhålla relationer. Att du är resultatinriktad och självgående – även under föränderliga arbetsförhållanden och arbetstider – är ett krav. Som person tar du därför stort eget ansvar och visar gott omdöme. Till arbetets natur hör att verksamheten snabbt kan ändra inriktning och arbetsuppgifter komma att förändras. Vi ser därför gärna att du är en person som har lätt för att skifta fokus och snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter.

Övrigt

Vi erbjuder både tidsbegränsade anställningar på ca 1 år där det kan finnas möjlighet till fortsatt anställning samt en anställning som inleds med sex månaders provanställning. 

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta sektionschef Anna-Karin Jansson på 08-405 91 30. Du är också välkommen att kontakta personalspecialist Johan Olsson på 08-405 11 94. Fackliga kontaktpersoner är Christine Wälikangas, SACO och Susanna Wiener, ST, och de nås via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 20 oktober 2019.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Justitiedepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för rättsväsendets myndigheter, migrations- och asylfrågor samt krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar också för lagstiftningen inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.