arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gruppchef till IG/BF-grupp i lokalpolisområde Skärholmen, Region Stockholm

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Inspektör, Polisen

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 oktober

 • Sök jobbet senast

  16 oktober

Om jobbet

Om arbetsplatsen
Polisområde Stockholm syd är Sveriges största polisområde och är indelat i mindre lokalpolisområden, Globen, Farsta, Skärholmen, Nacka, Haninge/Nynäshamn, Huddinge, Botkyrka och Södertälje. Här bor och arbetar närmare en miljon invånare. Området spänner från storstad till mindre kommuner med småstadskaraktär, från landsbygd och skärgård till publika arenor och knutpunkter för alla trafikslag.
Vi söker nu dig som vill arbeta som gruppchef för en IG/BF-grupp i lokalpolisområde Skärholmen.

Arbetsuppgifter

Som gruppchef för IG/BF i Lpo Skärholmen kommer du ansvara för:
- Arbete mot de strategiska målen utifrån den lokala problembilden avseende strategiskt viktiga personer, brott eller geografiska platser.
- Arbete i samverkan med övriga grupper i planlagd linjeverksamhet utifrån samverkansöverenskommelser, medborgarlöften och lokal lägesbild.
- Samverkan med regionsledningscentralen, regionala insatsledare, yttre befäl, jourhavande förundersökningsledare och övriga ledningsfunktioner.
- Du förväntas delta i gruppchefsmöten samt andra chefsmöten och har delegerat arbetsmiljöansvar för din grupp.

Arbetet kommer bedrivas i samverkan med övriga funktioner inom lokalpolisområdet samt när behov uppstår med andra lokalpolisområden och enheter inom och utom Polismyndigheten.

Som gruppchef vid lokalpolisområdet:

ska du
- Inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

- verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
- arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
- ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

har du
- minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
- polisexamen
- Erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
- Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.

besitter du

- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela annonsen med kravprofilen på polisen.se

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.
Erfarenhet krävs.

Övrigt

Anställning
- Tillsvidareanställning som inspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
- Placering vid lokalpolisområde Skärholmen.

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 16 oktober 2019.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult Marita Thylén, 0708-95 17 57.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se