arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gruppchef till BF/IGV-verksamheten vid Region Nord, LPO Norra Ångermanland

 • Yrkesroll

  Inspektör, Polisen

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 augusti

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

ArbetsplatsbeskrivningPolisregion Nord omfattar Sveriges fyra nordligaste län, har drygt 2 000 anställda och består av fyra polisområden: Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten. Regionen har även fyra regionala enheter Operativa-, Utrednings-, Underrättelseenheten samt Regionkansliet som lyder direkt under regionpolischefen. Polisområde Västernorrland innefattar tre lokalpolisområden LPO Medelpad, Norra Ångermanland och Södra Ångermanland samt en utredningssektion där grova brott, jourhavande FU-ledning, spaning, BINR och bedrägeri ingår. Läs mer om lokalpolisområde Norra Ångermanlands verksamhet på Polisen.seVi söker nu en gruppchef till BF/IGV i lokalpolisområde Norra Ångermanland med placering i Örnsköldsvik. ArbetsbeskrivningAtt inom sitt verksamhetsområde planera, leda och fördela arbetet utifrån Polisområdets och lokalpolisområdets beslutade verksamhet och inriktningar. Arbetsuppgifterna innebär ett verksamhetsansvar, arbetsgivaransvar och en aktiv ledarroll. Din roll som gruppchef är att tillsammans med andra gruppchefer inom LPO Norra Ångermanland ansvara för och utveckla verksamheten inom Lokalpolisområdet. Du ska i samverkan med andra, både externt och internt utveckla verksamheten. Du ska ha en helhetssyn på polisens uppdrag där medborgarna och det medarbetardriva utvecklingsarbetet är i fokus. Som gruppchef inom utryckningsverksamheten är ditt uppdrag i huvudsak att på fältet leda den händelsestyrda verksamheten och den brottsförebyggande linjeverksamheten. Uppdraget som gruppchef i detta fall innebär också att i egenskap av förundersökningsledare ansvara för de utredningar som handläggs vid respektive grupp. Som Gruppchef till BF/IGV: ska du • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete • ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten är du • verksamhetsansvarig - genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter • arbetsgivare - du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa • ledare - utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential Kvalifikationerhar du • polisexamen i enlighet med Polisförordning (2014:1104) • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande under den senaste femårsperioden • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet inklusive utredningserfarenhet och/eller erfarenhet som förundersökningsledare • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten besitter du • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas. KontaktpersonDick Danielsson, LPO-chef, 076-119 70 15Fackliga företrädareFackliga företrädare från Polisförbundet region Nord, SEKO polisen, SACO-S region Nord, ST region Nord, samtliga nås via Polisens växel 114 14Övrig informationAnställning • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning • Placeringsort Örnsköldsvik • Arbetstid: Veckoplanering, treskift Säkerhetsklassning Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 31/8 2019. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr C29313/2019, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult linda.kristiansen@polisen.se. Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Varmt välkommen med din ansökan!