arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gästprofessor i pedagogiskt arbete med inriktning mot slöjd och form

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 juni

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Gästprofessor i pedagogiskt arbete med inriktning mot slöjd och formvetenskap

med placering vid Institutionen för kultur och samhälle

Tillsättningsprogram

Anställningen är placerad vid avdelningen för Kultur, samhälle, form och medier (KSFM) på Institutionen för kultur och samhälle. Avdelningen bedriver undervisning bl.a. inom lärarutbildningen i slöjd, kandidatprogrammet för Kommunikation, samhälle och medieproduktion, inom kandidatprogrammet i Globala studier och fristående kurser i flera olika ämnen inom det gestaltande och estetiska området. I avdelningen ingår också forskningsmiljön Tema Kultur och samhälle samt det fakultetsöverskridande samarbetet Forum för form.

I anställningen som gästprofessor ingår framför allt forskning och utvecklingsarbete rörande slöjdämnet och slöjdens didaktik och dess samspel med estetiska läroprocesser och formvetenskapliga perspektiv. I anställningen ingår vidare att utveckla forskningsanknytningen inom slöjdämnet, genom att skapa bryggor mellan slöjdämnet och relevanta forskningsmiljöer på LiU samt andra svenska eller internationella miljöer. Forum för form utgör en viktig samarbetsyta, där innehavaren av anställningen förväntas ha en aktiv roll. Forum för form är en innovativ och fakultetsöverskridande konstellation som arbetar inom form, design och gestaltningsområdet vid universitetet.

Ansvar för och/eller deltagande i utbildning på forskarutbildningsnivå kan komma att ingå i anställningen, t.ex. genom doktorandhandledning, arrangemang av forskarutbildningskurser, deltagande inom forskarutbildningskurser. Handledning och examination av självständiga arbeten på avancerad nivå kan förekomma i anställningen.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom det didaktiska eller pedagogiska fältet med inriktning mot estetiska läroprocesser inom antingen slöjd, form eller gestaltning är ett krav för anställningen. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom området pedagogiskt arbete med inriktning mot slöjd är särskilt meriterande för anställningen. Meriterande är också dokumenterad kunskap inom ett eller flera av områdena praktiskt estetiskt arbete, konstnärlig, pedagogisk och gestaltande verksamhet. Även kunskap om samhälleliga praktiker där dessa områden verkar i skärningspunkten med teoretisk och vetenskaplig forskning är meriterande.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet i undervisning i antingen slöjd, slöjdens didaktik, estetiska ämnen eller de estetiska ämnenas didaktik är ett krav för anställningen. Särskilt meriterande för anställningen är skicklighet gällande utvecklingsarbete, kursansvar inom ovan angivna områden. Dokumenterad skicklighet i samverkan med det omgivande samhället och samarbete mellan olika lärosäten är meriterande för anställningen.

Arbetsuppgifterna inom ramen för denna anställning sker på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att bedriva forskning på svenska. Dokumenterad skicklighet i att bedriva forskning på andra skandinaviska språk samt på engelska är meriterande för anställningen.

Anställning som gästlärare

Anställning som gästlärare syftar till att tillföra universitetet kompetens och skicklighet som inte redan finns att tillgå inom ämnesområdet och gästläraren ska bidra till förnyelse, breddning och/eller fördjupning av den befintliga forskningen och undervisningen.

En gästlärare ska normalt ha sin yrkesverksamhet förlagd till något annat svenskt eller utländskt lärosäte.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand pedagogisk skicklighet samt övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

Den sökande ska uppvisa förmåga att bedriva forskning på svenska. Det är önskvärt att sökande kan bedriva forskning på andra skandinaviska språk samt engelska.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=19306&rmlang=SE

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat