arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gästlärare på lektorsnivå i inredningsarkitektur m inriktning hållbarhet

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 mars

 • Sök jobbet senast

  13 april

Om jobbet

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda.www.konstfack.se
Vi rekryterar utifrån kompetens och strävar efter ökad mångfald, lika rättigheter och frihet från diskriminering.

Tjänsten är placerad på Institutionen för Design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV). Inredningsarkitektur på Konstfack utvecklar kontinuerligt föreställningar om rum och interiörer, möbler och objekt och inkluderar sociala, psykologiska, estetiska och ekologiska aspekter som inverkar på människans upplevda värden, kopplade till exempelvis identitet och perception. Området för inredningsarkitektur är interdisciplinärt, och teori och metoder hämtas även från design- och arkitekturområdet. Inom ramen för utbildningen utforskas inredningsarkitektur i relation till materialitet, exteriör och interiör, privata och offentliga rum samt hållbarhet. Som en av de internationellt ledande utbildningarna, utvecklar vi de traditionella områdena inom inredningsarkitektur för att möta behovet av yrkeskunskap i förhållande till de många angelägna frågor, kopplade till etik, miljö och globalisering, som samhället står inför idag.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • att utveckla och leda kurser inom ämnesområdet, med tonvikt på inredningsarkitektur och hållbarhet,
 • att handleda studenter,
 • som del av kollegiet delta i utvecklingen av ämnet samt kandidatprogrammet Inredningsarkitektur och möbeldesign och masterprogrammet Rumslig gestaltning,
 • bedriva pedagogisk utveckling,
 • utveckla kontakter inom och utanför Konstfack,
 • att engagera sig i Konstfacks och institutionens gemensamma arbete.
Behörighet

Behörig att anställas som gästlärare på lektorsnivå är den som har:
 • visat pedagogisk skicklighet,
 • avlagt konstnärlig doktorsexamen eller visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • särskild skicklighet inom det ämnesområde anställningen gäller (Konstfacks anställningsordning),
 • högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden (HF 4 kap. 4 §).

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder används i rekryteringsprocessen (med lika vikt);
 • en dokumenterad samtida praktik och erfarenhet inom inredningsarkitektur på hög konstnärlig nivå,
 • mycket goda praktiska kunskaper inom inredningsarkitektur,
 • goda teoretiska kunskaper inom ämnesområdet,
 • god förmåga att integrera hållbarhetsperspektiv och en kritiskt utforskande praktik i undervisningen,
 • dokumenterad pedagogisk erfarenhet och förmåga,
 • kännedom om forskning inom ämnesområdet och inriktningen hållbarhet,
 • goda språkfärdigheter i svenska eller annat skandinaviskt språk,
 • goda språkfärdigheter i engelska,
 • organisatorisk förmåga och erfarenhet av administrativt arbete,
 • god samarbetsförmåga.
Därefter (med lika vikt);
 • god förmåga att problematisera och integrera kritiska perspektiv som utöver hållbarhet till exempel kan röra makt, genus, etnicitet, klass, hållbarhet och etik i utbildningen.

Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning och omfattar 75% av heltid till och med 15 mars 2022. Önskat tillträde 1 september 2021 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar

Ytterligare information om tjänsten lämnas av prefekt Marie-Louise Bowallius, Marie-Louise, Marie-Louise.Bowallius@konstfack.se. Vid frågor om anställningsförfarandet svarar HR-handläggare Erik Magnusson, Erik.Magnusson@konstfack.se. Kontaktpersoner samt fackliga företrädare nås genom Konstfacks växel 08-450 41 00.

Ansökan

Ansökan ska innehålla;
 • CV,
 • Personligt brev,
 • kortfattad redogörelse för egen verksamhet inom ämnesområdet,
 • kortfattad redogörelse för idéer och visioner om ämnesområdet och dess innehåll i relation till de specifika arbetsuppgifterna,
 • kortfattad redogörelse för pedagogisk erfarenhet och exemplifiering av hur den sökande vill bedriva undervisning inom området,
 • en förteckning över och ett representativt urval av egna arbeten (max 10 st).
Välkommen med din kompletta digitala ansökan märkt med KF2021/VO2P/20 senast den 13 april 2021. Läs mer på www.konstfack.se/ledigajobb. Klicka på det aktuella lediga jobbet för information och för att registrera din ansökan.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Enligt överenskommelse.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat