arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gästföreläsare i design

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 april

 • Sök jobbet senast

  20 maj

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Ämne

Design 

OBS! För fullständig annons besök www.gu.se

Ämnesbeskrivning

På HDK-Valand innefattar ämnet design en dialog mellan praktikbaserade, teoretiska och samhälleliga frågor rörande design och designpraktik. Vi fokuserar på design som konstnärlig gestaltande praktik - från den reflekterande praktikerns kunskapsbildning kring designaktiviteten ur ett inifrånperspektiv till diskussionen och teoribildning kring designverksamhet – som inskriven i olika sociala, kulturella, ekonomiska och teknologiska sammanhang i samtiden såväl som historiskt.

Vår utgångspunkt är den helhetssyn på designaktivitet och konstnärlig kompetens som präglar våra utbildningar och vår forskning. Det är en utgångspunkt som är oberoende av designinriktning och gestaltningsområden, men med en tydlig samhällsinriktad och humanistisk profil där ansvar och etiska ställningstaganden, som globala och intersektionella perspektiv spelar stor roll.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av undervisning och handledning främst inom de två fristående kurserna, Att bilderboksberätta och Bild och berättande. Det förväntas av dig att du håller i föreläsningar och förbereder/genomför workshops.

Arbetet innefattar fokus på gestaltning av bilderboksberättelser, samt metoder för att sätta igång skapandeprocesser kring bilderboksberättande. Ett speciellt fokus i kurserna är att skapa berättelser som kan läsas av olika åldrar och målgrupper.

 

Anställning

Anställningen avser en intermittent anställning enligt överenskommelse under en period som är öppen mellan 1 september 2021 och 6 juni 2022. Undervisning i kurserna, på plats på HDK-Valand i Göteborg. Det tillkommer timmar för planering och handledning av studenter på distans, och tidpunkt för detta görs enligt överenskommelse. Arbetet innebär c:a 140 timmar för höstterminen (kurs FKGAB1) och c:a 140 timmar för vårterminen (kurs FKGBBB).

Du har en intermittent anställning vid de arbetstillfällen som äger rum under denna period. Vid intermittent anställning kallas du in och väljer att acceptera erbjudet arbete, som då utgör ett nytt anställningsförhållande vid varje enskilt tillfälle. Du har också rätt att tacka nej till sådant erbjudande. Arbetade timmar redovisas per kalendermånad till arbetsgivaren genom formulär GU/Timarvode.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas:
Jan Eckert, enhetschef, jan.eckert@gu.se

 
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till:
Maria Krång, personaladministratör, maria.kranggu.se 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-05-20

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Överklagande:


Om du vill överklaga ett beslut till Överklagandenämnden för högskolan ska du göra det skriftligt. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som du begär. Det är också viktigt att du motiverar varför denna ändring bör göras. I skrivelsen ska också anges det diarienummer som finns på beslutet. Du ska också skriva under överklagandet och ange din adress (gärna även telefonnummer och e-postadress). Ett beslut får endast överklagas av den som beslutet angår.

Skrivelsen ställs till Överklagandenämnden för högskolan och skickas till:

Göteborgs universitet
Registraturet
Box 100
405 30 Göteborg

Skrivelsen ska vara inkommen inom tre (3) veckor från den dag beslutet anslogs på Göteborgs universitets anslagstavla. Om skrivelsen kommer in för sent kommer den att avvisas.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat