arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

G4 Advsier till Afghanistan

 • Yrkesroll

  Officer

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast och rörlig lön

 • Publicerad

  16 december

 • Sök jobbet senast

  26 januari

Om jobbet

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv.

Sverige leder sedan 2006 en militär styrka i norra Afghanistan med huvudbas i Mazar-e-Sharif. Uppdraget är att stötta Afghanistans regering med att åstadkomma säkerhet för det krigshärjade landets civilbefolkning. Styrkan, som benämns Transition Support Team (TST), arbetar inom ramen för International Security Assistance Force, (Isaf). Under 2012 fick den en civil ledning. Detta skedde som ett led i att öka de civila insatserna i Afghanistan samtidigt som det militära styrkebidraget kommer att minskas avsevärt. Under 2013 sker en ny omvandling när det svenska bidraget går in i ett nordiskt-baltiskt samarbete tillsammans med Norge, Finland och Lettland.

Om insatsen RSM

Nato-insatsen ”Resolut Support Mission” (RSM) bestående av cirka 12 000 män och kvinnor, inleddes vid årsskiftet 2014-2015 i samband med att International ”Security Assistance Force” (ISAF) upphörde. I det svenska bidraget ingår rådgivarteam till de afghanska säkerhetsstyrkorna, stabspersonal till den multinationella staben i norra Afghanistan samt sjukhuspersonal som arbetar på det tyska fältsjukhuset på Camp Marmal. Det svenska bidraget består för närvarande av 24 personer varav majoriteten arbetar som rådgivare till de afghanska säkerhetsstyrkorna eller i Nato-staber. Det främsta uppdraget är fortsatt att stötta Afghanistans regering med att åstadkomma säkerhet för landets civilbefolkning.

Ansvarigt förband för uppsättande av FS 40 är Ing 2. Huvuddelen av träning och utbildning inför insats kommer bedrivas vid Ing 2 i Eksjö samt vid LG (IntutbE)/Kungsängen och vid Arméstaben i Enköping.

Ansvarsområden/Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften som G4 Logistic mentor är att vara rådgivande avseende planering och genomförande av uppgifter kring logistik och försörjning. Både kåren, skolor och logistikavdelningen är dina uppdragsgivare. Du kommer också att bidra till att lösa problem mellan push/pull-baserad strategi för logistiksystem och andra frågor som uppstår under operationsplanering. 

Kvalifikationer
- officersexamen
- nivåkrav OF 2/3
- goda kunskaper och erfarenhet inom logistikplanering
- goda kunskaper i engelska i tal och i skrift
- goda kunskaper i och erfarenhet av stabsarbete

Meriterande
- tjänstgjort som rådgivare i internationell insats, exempelvis OMLT
- kunskaper i tyska.

Övrigt
Lön och övriga förmåner enligt FM kollektivavtal.
Utbildningsperiod: juni 2020 - oktober 2020. Del av utbildning kommer att genomföras i Polen under veckorna 41-42 2020.
Insatstid: november 2020 – maj 2021.

Upplysningar
Har du specifika frågor kring tjänsten som G4 Adviser kontaktar du Caj Classon, planoff Ing2/G7, caj.classon@mil.se.
I övriga frågor kontaktar du Rulle Rylén, personalchef FS 40, rulle.rylen@mil.se.

Sista datum för ansökan


Välkommen med din ansökan senast den 2020-01-26. Din ansökan skall innehålla CV samt personligt brev.

 

--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Officer

Lön

Enl. FM kollektivavtal

Lönetyp: Fast och rörlig lön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat