arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Försvarsråd - arbeta med frågor om civil beredskap och resiliens

 • Yrkesroll

  Departementssekreterare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 september

 • Sök jobbet senast

  6 oktober

Om jobbet

Nato-delegationen, Bryssel

Vill du arbeta i en internationell miljö och representera Sverige i Nato? Justitiedepartementet erbjuder ett mångsidigt och variationsrikt uppdrag där du agerar som Regeringskansliets företrädare och förlängda arm vid Nato-delegationen i Bryssel.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.

Enheten för samordning av samhällets krisberedskap ansvarar för hanteringen av civila frågor inom Natosamarbetet. Detta samarbete intensifieras nu och därför behöver bemanningen på Natodelegationen förstärkas.

I arbetsuppgifterna som försvarsråd ingår att representera Sverige i olika mötesformat med särskild tyngdpunkt på frågor om civil beredskap, civilt försvar och resiliens inom ramen för samarbetet inom Nato. I arbetsuppgifterna ingår även ansvaret att förbereda dessa möten och att skriva mötesrapporter. Arbetet innebär täta kontakter med Natos olika institutioner, med andra länders representanter, med Regeringskansliet, med EU-representationen och med andra svenska myndigheter. Vidare ingår att informera om Nato för till exempel olika besöksgrupper. I befattningen ingår även vissa tjänsteresor samt att delta i seminarier och konferenser m.m.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se

Din bakgrund

Vi söker dig som har akademisk examen eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av arbete med Nato-, EU- eller internationella frågor, tidigare erfarenhet av Natoarbete värderas särskilt högt. Du behöver ha erfarenhet av arbete inom Regeringskansliet, på en beredskapsmyndighet, på någon av försvarsmyndigheterna, inom Nato eller inom EU:s institutioner. Dessutom vill vi att du har erfarenhet av arbete med frågor om beredskap, civilt försvar, militärt försvar eller informationssäkerhet

Eftersom du dagligen arbetar med frågor i en internationell miljö behöver du fullt ut behärska båda svenska och engelska som arbetsspråk, detta eftersom du löpande förhandlar och förankrar ståndpunkter och sammanfattar och skriver rapporter om möten och skeenden för att hålla Regeringskansliet uppdaterat i dina frågor. Har du kunskaper i ytterligare officiella EU-språk, till exempel franska, ser vi det som fördelaktigt. 

Dina egenskaper

Som försvarsråd måste du med integritet kunna arbeta självständigt och fatta snabba men väl avvägda beslut i komplicerade frågor för att på ett tydligt sätt kunna bevaka svenska intressen, även under tidspress. Rollen som försvarsråd ställer också din flexibilitet på prov – om du har lätt att anpassa dig och ditt arbete till nya omständigheter och förhållanden tror vi att du kommer att bli framgångsrik tillsammans med oss.

Tjänsten, med sina många kontaktytor, kräver också en högt utvecklad förmåga till att identifiera, utveckla och upprätthålla konstruktiva samarbeten med kollegor på alla olika nivåer vid representationen, i departementet och externt. Du behöver också känna dig bekväm med att självständigt företräda Sverige och våra intressen i förhållande till t.ex. andra medlemsstater.

Övrigt

Anställningen som försvarsråd är tidsbegränsad som specialattaché med tillträde snarast. Förordnandet är inledningsvis om tre år med eventuell möjlighet till förlängning.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschefen Cecilia Löfgren eller HR-ansvarig Johan Olsson. Fackliga kontaktpersoner är Anna Fridh Welin för Saco och Catharina de Grad för ST. Du når alla via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. 

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 6 oktober.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Justitiedepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för rättsväsendets myndigheter, migrations- och asylfrågor samt samordning av samhällets krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar också för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Departementssekreterare

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat