arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskningssamordnare

 • Ort

  Solna

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 februari

 • Sök jobbet senast

  5 mars

Om jobbet

Avdelning
Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi.

Forskningen syftar till att kartlägga hälsans determinanter på befolkningsnivå, samt till att utveckla och utvärdera strukturella och individinriktade insatser inklusive utveckling av lagar och riktlinjer. Vidare innefattar området hälsoekonomi, hälsosystem- och implementeringsforskning. Verksamheten har en stark internationell prägel, och institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Institutionen är indelad i forskargrupper verksamma inom ämnesområdena global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin med tillsammans ca 150 anställda. Därutöver har vi ca 80 forskarstuderande. Denna position är belägen i forskargruppen Global & Sexual Health (GloSH) med cirka 30 anknutna forskare men många projekt i utlandet.

Arbetsuppgifter

1. Sökanden kommer att ansvara för genomförandet av forskningsprojekt inom sexuell och reproduktiv hälsa i Sverige och eventuellt även i Afrika och Asien.
2. Ansvaret omfattar projektkoordinering, projektrapportering, avancerad analys av kvalitativ och kvantitativ data, författande av vetenskapliga artiklar och frekvent kommunikation i tal och skrift med både nationella och internationella partners.
3. Övriga ansvarsområden inkluderar skrivande av forskningsansökningar om anslag, handledning av studenter på master och doktorandnivå, undervisning och eventuellt samordning av kurser på grundutbildningen, magister- och doktorandnivå.

Sökanden förväntas självständigt bedriva egen forskning men också hjälpa till med befintliga forskningsprojekt inom global hälsa i låg- och medelinkomstländer. Merparten av vår forskning handlar om kön, hiv, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, riskbeteende, tillgång till prevention och vård. Hälsosystem och hälsoekonomi, policyimplementering och utvärdering är andra viktiga aspekter av vårt arbete. Vi gör även forskning inom icke-smittsamma sjukdomar, könsbaserat våld, ungdomars hälsa, m-Health, migranthälsa, mental hälsa, utvärdering av utvecklingsbistånd, kostnadseffektivitet i hälsointerventioner, beteendeekonomi och RCT i låg- och medelinkomstinställningar. Vi samarbetar med flera hälso- och demografiska övervakningsplatser i Afrika. Forskningssamordnaren kommer också att vara en viktig del av forskargruppen och förväntas delta aktivt i forskargruppens arbete och utveckling. Arbetet kommer till största delen att vara förlagt på Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet i Solna, men kortare eller längre resor utanför Sverige, främst till Afrika, förväntas och är nödvändiga.

Kvalifikationer

1. För att söka tjänsten krävs en PhD inom folkhälsa, epidemiologi eller global hälsa.
2. Erfarenhet av att genomföra, skriva och publicera kvalitativ och kvantitativ forskning inom sexuell -och reproduktiva hälso-området är ett krav, företrädesvis i resursfattiga kontexter eller bland nyckel-populationer i höginkomstinställningar.
3. Utmärkta språkkunskaper i engelska och svenska i både tal och skrift är ett obligatoriskt krav.
4. Sökanden måste kunna resa (kortare eller längre vistelser) utanför Sverige, främst till Afrika och Asien.
5. Sökanden måste ha möjlighet att arbeta gemensamt i en tvärvetenskaplig forskargrupp men också att arbeta självständigt för att försäkra sig om att projektprodukterna levereras i tid.
6. Sökanden måste ha bra kontakt med annan personal, samarbetspartner och partners som arbetar med projektet.
7. Det anses vara en fördel om sökanden har använt könsteori för att informera utvecklingen, genomförandet och tolkningen av forskningsprojekt inom sexuell och reproduktiv hälsa.
8. Det anses vara en fördel om sökanden har forskat på maskuliniteter, könsbaserat våld i Sverige eller någon annanstans.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet NetRecruiter.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.

Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner

Mariano Salazar, forskningssamordnare

mariano.salazar@ki.se