arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskningsrådgivare

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 februari

 • Sök jobbet senast

  7 mars

Om jobbet

Beskrivning

Grants and Innovation Office, GIO, är en funktion inom de centrala stödfunktionerna på Karlstads universitet.

GIOs uppdrag är att bidra till utvecklingen av forskningsverksamheten. Det sker genom att erbjuda professionellt stöd för strategiska frågor, kvalitetsarbete, forskningsfinansiering samt innovation och nyttiggörande av forskning. GIO består av forsknings- och innovationsrådgivare samt finansiella och administrativa stödfunktioner som stödjer forskare och forskningsmiljöer för deras utveckling både individuellt och som grupp. Vårt förhållningssätt baseras på att forskning och nyttiggörande av kunskap och forskningsresultat är länkat, och därmed en naturligt integrerad del i starka och attraktiva forskningsmiljöer.

GIO fungerar även som ett stöd till universitetsledningen vad gäller den strategiska utvecklingen av lärosätets forsknings- och innovationsverksamhet. Utöver stödet som ges till forskare, forskningsmiljöer och universitetets ledning så stöttar GIO även studenter avseende utveckling av deras innovativa idéer. GIO är även en av de ledande aktörerna i det regionala forsknings- och innovationsstödsystemet samt stödjer forskare och forskningsmiljöer i etablering av nationella och internationella nätverk.

Som en del av Grants and Innovation Office kommer du att bidra till både GIOs utveckling och till Karlstad universitets utveckling av lärosätets forsknings- och innovationsverksamheten.

Arbetsuppgifter


Som forskningsrådgivare kommer du att:

- Stödja forskare och forskningsmiljöer så att forskningsverksamheten utvecklas och blir framgångsrik både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Detta innebär att som forskningsrådgivare stötta forskare och forskargrupper i den långsiktiga och strategiska utvecklingen av forskningsverksamheten samt även vad gäller operativa frågor för specifika forskningsmedelsansökningar samt vid uppstart och genomförandet av forskningsprojekt.
- Anordna inspirations- och kunskapshöjande aktiviteter för forskare som bidrar till utveckling avbåde forskare och forskningsverksamheten.
- Stödja universitetsledningen vad gäller den strategiska utvecklingen av forskningen på Karlstads universitet genom att ta fram underlag till och koordinera universitetsövergripande satsningar och initiativ avseende både verksamhets- och kvalitetsutveckling.

Du kommer även att arbeta för att förvalta och utveckla nätverk och samarbeten med olika aktörer (regionalt, nationellt, internationellt) som bidrar till forskningens utveckling och finansiering. Exempel på aktörer är forskningsfinansiärer, myndigheter och andra offentliga organisationer samt företag.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Kvalifikationer


För att söka anställningen som forskningsrådgivare skall du ha en akademisk examen samt vara forskarutbildad. Du har egen erfarenhet från forskningsmedelsansökningar nationellt och/eller internationellt. Vidare har du erfarenhet av rådgivande/coachande arbetsuppgifter och kan hantera dessa uppgifter med en hög servicenivå både inom och utom ditt eget vetenskapsområde.

Det kommer ses som särskilt meriterande är om du har erfarenhet av utveckling av kvalitetssystem för forskning, t ex kopplat till forskningsdata, etik eller samverkan med aktörer utanför det akademiska systemet. 

Då arbetet ställer höga krav på en god samarbetsförmåga, har du inga problem med att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är en mycket god administratör som har lätt för att ta egna initiativ.

Eftersom en stor andel av de forskningsverksamma på Karlstads universitet är engelskspråkiga och att det i många fall är utländska partners inblandade i forsknings- och innovationsprojekt, skall du ha en god kommunikativ förmåga på engelska i både tal och skrift.

Ett engagerat deltagande i aktiva nätverk bestående av olika typer av aktörer såsom myndigheter, forskningsfinansiärer, offentliga organisationer, företag etc. ses som extra meriterande.

De personliga egenskaper som läggs stor vikt på och som krävs för att fullgöra anställningen väl är god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor.

Villkor


Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Stationeringsort är Karlstad.

Övrigt


Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan


Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:


- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter
- Redogörelse för språkkunskaper

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag är 7 mars 2021. 

Välkommen in med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse Tillsvidareanställning